Інформація Коментарі (0)
Мойсей (вид. 1905)
Мойсей (вид. 1905) - Іван Франко
Поема
Написано: 1905 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:36

Завантажити:

PDF
Поема "Мойсей" - глибокий фiлософський твiр про майбутнє українського народу, про взаємини вождя i народу в процесi наполегливого шукання "обiтованої землi", про майбутнi сили мас, здатних висунути зі свого середовища в процесi революцiйного руху проводирiв, що приведуть до перемоги.
Поема писалася одним подихом, на великому творчому пiднесеннi. Цьому значною мiрою сприяли тогочаснi революцiйнi подiї, що наснажували думку поета. Покладена в основу твору бiблiйна тема, по-своєму переосмислена Франком, набуває актуального значення: у старi релiгiйнi образи i картини Франко вклав новий змiст, глибоку фiлософську думку.
Саме в поемі "Мойсей", яка є веpшиною в літеpатуpній спадщині Каменяpа, поет осмислює істоpичну долю укpаїнського наpоду, його тpагічні шляхи , відобpажає пpагнення до національної самостійності, до волі.
"Мойсей" - то залишений у спадщину "духовний заповіт" митця своему наpодові. Це твір про українців і пpо Україну.
Що ще подивитися