Авторське право та авторське ліво

Авторське право та авторське ліво

Питання авторського права є наріжним каменем усіх нині діючих електронних бібліотек по всьому світу. Бібліотекарі е-бібліотек, автори, видавці та інші власники майнових авторських прав мають різні погляди на питання чи є е-бібліотека повним аналогом зичайної бібліотеки з стелажами паперових книг, чи є е-бібліотека добром або злом для людей загалом та авторів зокрема, чи приносять е-бібліотеки авторам збитки або ж, навпаки, підживлюють інтерес до їхніх творінь збільшуючи обсяги продажів. Безперечно тільки одне — ніхто достеменно не зумів довести своєї позиції так, щоб не залишалося заперечень проти аргументів противників чи поборників, а також зважаючи на нетикет (неписані правила етикету в Інтернеті), який декларує Інтернет вільною зоною, кожна з е-бібліотек самостійно визначає своє ставлення до питання авторського права. Визначаємо його і ми.

Відречення / Disclaimer

Усі матеріали, які захищаються авторським правом, викладені у е-бібліотеці «Чтиво» виключно з метою ознайомлення або навчальною метою і не можуть використовуватися з комерційною метою без погодження з відповідними власниками авторських прав.

Адміністрація е-бібліотеки «Ukrliteratura» не несе відповідальності за викладений у е-бібліотеці «Ukrliteratura» будь-який вміст, у тому числі художні, наукові, публіцистичні та інші твори, їхній зміст, точність та/або цілісність.

Будь-який вміст, що порушує чиєсь авторське право, якщо такий є у бібліотеці, вилучається командою з е-бібліотеки «Ukrliteratura» на прохання власника авторських прав або іншої особи, якщо така особа має право вимоги щодо вилучення матеріалів.

Е-бібліотека «Ukrliteratura» рада співпрацювати з авторами та перекладачами літературних творів, готова надавати їм найширше сприяння та підтримку в межах своїх можливостей.

Авторське право і «Ukrliteratura»

Е-бібліотека «Ukrliteratura» створена і діє з культурно-просвітницькою метою — надання якомога більшій кількості людей доступу до творів українських авторів, шедеврів світового письменства українською мовою, наукової літератури українською мовою, а також наукової й публіцистичної літератури з українознавства та української історії. Е-бібліотека діє на ентузіазмі її команди та небайдужих людей.

З іншого боку, ми розуміємо бажання автора отримати прибуток від плодів своєї праці, а тому, на прохання власника авторських прав вилучаємо з бібліотеки твори. Та ми сподіваємось на розуміння авторами потреби у вільному доступі до україномовної літератури, оскільки ці книги найчастіше виходили й виходять малими накладами, тож мало кому доступні. Окрім того, за проведеними дослідженнями, наявність текстів у вільному доступі в Інтернеті не зменшує обсяги продаж паперових книг, а за деякими даними навіть збільшує, популяризуючи їх. Зверніть увагу також і на те, що вилучення матеріалу з е-бібліотеки «Ukrliteratura» не є тотожним вилученню матеріалу з усього Інтернету. Тож чи не краще знайти якийсь компроміс, що був би вигідний і авторам, і читачам?!!

Однак, якщо Ви вважаєте, що якийсь з викладених тут творів або будь-яких інших матеріалів (текст, зображення тощо) порушують належне Вам авторське право, будь ласка, сповістіть про це команду е-бібліотеки «Ukrliteratura» ukrliteraturainfo@gmail.com. Обов'язково подайте посилання на матеріал (або зазначте автора, назву твору тощо), а також вкажіть підстави на яких Ви просите вилучити матеріал з бібліотеки (Ви є автором, перекладачем, видавцем тощо).

Для фізичних осіб (авторів, перекладачів) достатньою для вилучення матеріалу з е-бібліотеки «Ukrliteratura» підставою є відсутність сумніву щодо особи, яка звертається. На звернення автора/перекладача твору або їх спадкоємців матеріал невідкладно вилучається з бібліотеки. Відсутність сумніву важлива для запобігання задоволення вимог шахраїв, які пишуть від імені автора/перекладача і переслідують власні цілі.

Якщо право вимоги вилучення матеріалу належить юридичній особі, то така особа може зв'язатися з нами е-поштою з відповідним проханням. При цьому слід вказати гіперпосилання на сторінку відповідного твору в «Ukrliteratura», а також долучити скан-копію документу про передачу авторських прав (договору) такій юридичній особі, в якому зазначено обсяг прав і на які об'єкти (права на переклад, на твір, на ілюстрації, на оформлення тощо; право на видання/розповсюдження у якій формі, територіальне охоплення та інше), а також кінцеву дату терміну дії прав юридичної особи на ці об'єкти. Комерційні та конфіденційні умови в такому договорі можуть бути заретушовані. Без доданих документів, що підтверджують права, звернення не розглядатиметься. Необхідність перевірки прав зумовлена потребою запобігання шахрайству.

В будь-якому випадку, ми б просили авторів, перекладачів та інших власників авторських прав залишити доступ до наявних у бібліотеці творів, оскільки читання літератури найбільше сприяє освіті та особистісному росту молодого покоління, а відтак і української нації в цілому. Ми завжди відкриті до співпраці та діалогу з власниками авторських прав для досягнення нашої спільної мети — донесення україномовної літератури до читача.