Інформація Коментарі (0)
Михайло Слабченко в епістолярній та мемуарній спадщині (1882-1952)
Михайло Слабченко в епістолярній та мемуарній спадщині (1882-1952) - Віктор Заруба
Спогади
Написано: 2004 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:03

Завантажити:

Заруба В.М.
Михайло Слабченко в епістолярній та мемуарній спадщині (1882-1952). - Д.: Юрид. акад. М-ва внутр. справ; Ліра ЛТД, 2004.-352 с., іл.

ISBN 966-7894-67-3

У книзі подано автобіографії, листи, щоденник визначного ученого, історика права М.Є. Слабченка та спогади про нього. На тлі багатої фактами біографії в них йдеться не лише про непросту життєву сильветку науковця, але й показано складні суспільно-політичні події першої третини XX ст. Розкрито внутріакадемічне життя, наукові та суспільні погляди українських учених - істориків та юристів, непросту ситуацію в національній історичній та історико-юридичній науці. Для науковців, студентів, учителів, усіх, хто цікавиться історією та правознавством.
ВСТУП 5
Curriculum vitae (Автобіографи) 21
Epistolarium (Листи) 36
Diarium (Щоденник) 188
Метопа (Спогади) 277
Іменний покажчик 314
Згадані періодичні видання, установи та художні твори 343
Вжиті скорочення 347