Інформація Коментарі (0)
Українська ідея. Перші речники
Українська ідея. Перші речники - Збірник статей
Нарис
Написано: 1994 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:17

Завантажити:

Українська ідея. Перші речники. Кол. авт. — К.: Т-во «Знання» України, 1994.— 180 с.

Пропонована книга є збірником нарисів про особистісний внесок найвидатніших синів України в зародження, становлення і розвиток національної ідеї, починаючи з першовитоків, далеких глибин нашої історії і завершуючи найпомітнішими постатями Кирило-Мефодіївсь- кого братства.
Розрахована на вчителів і викладачів, студентів і учнів, всіх, хто цікавиться українською історією.
СЛОВО ДО ЧИТАЧА. В. Ф. Солдатенко, доктор іст. наук . З

ВИТОКИ І ПЕРЕДВІСНИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕЇ. В. Ф. Солдатенко, доктор іст. наук, Ю. В. Сиволоб, доктор іст. наук 5
ПОЛІТИК. ВОЇН, ДЕРЖАВОТВОРЕЦЬ (БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ). Л. П. Нагорна, доктор іст. наук 25
З ДУМОЮ ПРО УКРАЇНУ (ІВАН МАЗЕПА). В. А. Смолій, чл.-кор. АН України 47
ТВОРЕЦЬ ПЕРШОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КОНСТИТУЦІЇ. (ПИЛИП ОРЛИК). І В. О. Замлинський доктор іст. наук 63
«ЩИРИЙ МАЛОРОСІЯНИН» — ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ. (МИХАЙЛО МАКСИМОВИЧ). М. В. Томенко, канд. іст наук 80
«ГАЛИЦЬКІ БУДИТЕЛІ» (МАРКІЯН ШАШКЕВИЧ, ІВАН ВАГИЛЕВИЧ. ЯКІВ ГОЛОВАЦЬКИЙ) Г. Самарцев, канд. іст. наук 97
«Я ПІОНЕР З СОКИРОЮ ВАЖКОЮ» (ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ). О. Л. Копиленко, доктор юрид. наук; М. Л. Копиленко, канд філол. наук 112
«УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ БУТИ!» (МИКОЛА КОСТОМАРОВ). В. О. Замлинський , доктор іст. наук; Ю. А. Левенець, канд. іст. наук 131
«...ДУМАТЬ, СІЯТЬ, НЕ ЖДАТЬ». (ТАРАС ШЕВЧЕНКО). О. Л. Копиленко, доктор юрид. наук; М. Л. Копиленко, канд. філол. наук 150
«Історія Русів»: хто ж автор? Версії, версії, версії... В. П. Крижанівський, доктор іст. наук 167