Інформація Коментарі (0)
Книга № 523. Перапіс войска Вялікага княства Літоўскага 1528 года
Книга № 523. Перапіс войска Вялікага княства Літоўскага 1528 года - «Литовська метрика»
Документ
Написано: 2003 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:34

Завантажити:

Перапіс войска Вялікага княства Літоўскага 1528 года. Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Кн. 523. Кн. Публічных спраў 1 / Падрыхт. А. I. Груша, М. Ф. Спірыдонаў, М. А. Вайтовіч; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. - Мн.: Бел. навука, 2003. - 444 с.


Перапіс войска ВКЛ 1528 г., які захаваўся ў складзе кнігі - копіі Метрыкі ВКЛ 523 (кніга Публічных спраў 1) канца XVI-пач. XVII ст., змяшчае пералік ваеннаабавязаных ВКЛ з адзначэннем памераў іх службы. З'яуляецца каштоўнай крыніцай па вывучэнню колькасці насельніцтва, структуры феадальнага землеўладання, гістарычнай геаграфіі, гісторыі родаў і імён ВКЛ.

Разлічана на вучоных, выкладчыкаў, студэнтаў і ўсіх тых, хто цікавіцца гісторыяй ВКЛ і Беларусі.
ЗМЕСТ

"ПЕРАПІСЫ ВОЙСКА ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА" 1528, 1565, 1567 гг. ЯК ГІСТАРЫЧНАЯ КРЫНІЦА ПА ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ … 3

ПРАДМОВА … 7

Агульныя знешнія і ўнутраныя прыкметы рукапісу … 8

Пералік спісаў … 28

Суадносіны спісаў …29

Пералік публікацый … 30

Літаратура … 30

Перапіс войска ВКЛ 1528 г.: гісторыя стварэння … 30

Прынцыпы перадачы тэксту і навуковы апарат … 40

Пералік скарачэнняў … 44

Архівы, архіўныя фонды і асобныя адзінкі захавання … 44

Выданні … 45

Тэрміны … 46

ТЭКСТ … 47

ІЛЮСТРАЦЫІ … 173

НАВУКОВА - ДАВЕДАЧНЫ АППАРАТ … 180

Паказальнік імёнаў … 180

Геаграфічны паказальнік - каментарый … 399

Карта 1: Населеныя пункты, што ўпамінаюцца ў Перапісе войска ВКЛ 1528 г. (укладыш)

Карта 2: Населеныя пункты Падляшскага ваяводства, што ўпамінаюцца ў Перапісе войска ВКЛ 1528 г. (укладыш)
Що ще подивитися