Інформація Коментарі (0)
Книга № 046 (1562-1565)
Книга № 046 (1562-1565) - «Литовська метрика»
Документ
Написано: 2006 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:37

Завантажити:

Мянжынскі, B.C.
54 Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 46. 1562-1565. Кніга запісаў 46 (копія канца XVI ст.) / Падрыхтаваў В.С.Мянжынскі. - Мінск.: БелЭн, 2006. 280 с.: іл. 9.

ISBN 985-11-0369-1.

Кніга Метрыкі BKЛ 46 уяўляе сабой унікальную гістарычную крыніцу, якая ўтрымлівае кампактныя і рэпрэзентатыўныя інфармацыйныя комплексы па чатырох асноўных рэгіёнах княства - Беларусі, Літве, Украіне і Падляшшы. У ёй запісаны разнастайныя дакументы, большасць з якіх выйшла з велікакняжацкай канцылярыі. Высокая інфармацыйнасць актаў кнігі метрыкі BKЛ 46 дае магчымасць прасачыць асаблівасці шляхоў развіцця асобных рэгіёнаў ВКЛ, правесці параўнаўчы аналіз палітычнага развіцця ВКЛ з Каронай Польскай і Расійскай дзяржавай. Вывучэнне гэтых дакументаў дазволіць асвятліць многія пытанні сацыяльна-эканамічнай, палітычнай і кулыурнай гісторыі BKЛ. Выданне пашырае базу крыніц для навуковага вывучэння мінулага вялікага рэгіёна Еўропы.
Кніга Метрыкі BKЛ 46 уводзіць у навуковы ўжытак новыя дакументы, невядомыя дагэтуль даследчыкам, і будзе карыснай гісторыкам,прававедам, генеалогам, дакументазнаўцам, архівістам, кнігазнаўцам, мовазнаўцам, спецыялістам па гістарычнай геаграфіі, крыніцазнаўстве, анамастыцы, дыпламатыцы, палеаграфіі.
Що ще подивитися