Інформація Коментарі (0)
Політичний терор і тероризм в Україні. XIX—XX ст. Історичні нариси
Політичний терор і тероризм в Україні. XIX—XX ст. Історичні нариси - В. Остроухов,Валерій Волковинський,Олександр Бойко,Олександр Реєнт,Оксана Ганжа,Аделіна Гриценко,Тетяна Бикова,Сергій Білокінь,Віктор Ченцов,Владислав Гриневич,Станіслав Кульчицький,Юрій Іванович Шаповал,Юрій Киричук,Олександр Лисенко,Тамара Вронська,Дмитро Архірейський,Валерій Смолій
Нарис
Написано: 2002 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:38

Завантажити:

Політичний терор і тероризм в Україні. XIX—XX ст. Історичні нариси / Д.В.Архієрейський, О.Г.Бажан, Т.В.Бикова та ін. Відповід. ред. В.А.Смолій. — К.: Наук, думка, 2002. — 952 с.: іл. — Бібліогр.: с. 878 — 921. — Покажчик ім.: с. 922 — 944.

ISBN 966-00-0025-1

Це видання є першим підсумком великої роботи, здійснюваної українськими істориками впродовж останніх років, з пошуку нових архівних матеріалів, що проливають світло на проблему терору і тероризму в Україні, та їх сучасного осмислення. Книга складається з 13 нарисів: про терор і тероризм у теоретичному вимірі, про тероризм початку XX ст., про терор радянської доби, терор і тероризм у часи Другої світової війни та післявоєнний період, про придушення інакодумства в добу «застою», про проблеми боротьби з тероризмом на сучасному етапі тощо. Призначена для широкого кола читачів.
Смолій В.А. - Вступ. . . . 3
Остроухов В.В. - 1. Терор і тероризм у російській історії // Р о з д і л 1. ТЕРОР І ТЕРОРИЗМ У ТЕОРЕТИЧНОМУ ВИМІРІ . . . 5
Остроухов В.В. - 2. Терор і тероризм як соціально-історичний феномен сучасності // Р о з д і л 1. ТЕРОР І ТЕРОРИЗМ У ТЕОРЕТИЧНОМУ ВИМІРІ . . . 12
Остроухов В.В. - 3. Проблеми історико-філософської інтерпретації понять “терор” і “тероризм” // Р о з д і л 1. ТЕРОР І ТЕРОРИЗМ У ТЕОРЕТИЧНОМУ ВИМІРІ . . . 15
Остроухов В.В. - 4. Методологічні проблеми дослідження тероризму // Р о з д і л 1. ТЕРОР І ТЕРОРИЗМ У ТЕОРЕТИЧНОМУ ВИМІРІ . . . 21
Остроухов В.В. - Примітки // Р о з д і л 1. ТЕРОР І ТЕРОРИЗМ У ТЕОРЕТИЧНОМУ ВИМІРІ . . . 27
Волковинський В.М. - 1. Витоки тероризму //Р о з д і л 2. РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМ У XIX ст. . . . 30
Волковинський В.М. - 2. “Український слід” у вбивстві Олександра II //Р о з д і л 2. РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМ У XIX ст. . . . 49
Волковинський В.М. - 3. Занепад народовольчого тероризму //Р о з д і л 2. РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМ У XIX ст. . . . 61
Волковинський В.М. - Примітки //Р о з д і л 2. РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМ У XIX ст. . . . 71
Волковинський В.М. - 1. Есерівський тероризм // Р о з д і л 3. ТЕРОРИЗМ НА ПОЧАТКУ XX ст. . . . 73
Волковинський В.М. - 2. Інші партії та організації у терористичній боротьбі// Р о з д і л 3. ТЕРОРИЗМ НА ПОЧАТКУ XX ст. . . . 97
Волковинський В.М. - 3. Замах на П.А. Столипіна // Р о з д і л 3. ТЕРОРИЗМ НА ПОЧАТКУ XX ст. . . . 105
Волковинський В.М. - Примітки // Р о з д і л 3. ТЕРОРИЗМ НА ПОЧАТКУ XX ст. . . . 120
Бойко О.Д. - 1. Перша українсько-російська війна // Р о з д і л 4. ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА: РІЗНІ КОЛЬОРИ ТЕРОРУ . . . 121
Реєнт О.П. - 2. Терор австро-німецьких окупантів і гетьманців щодо селян та робітників// Р о з д і л 4. ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА: РІЗНІ КОЛЬОРИ ТЕРОРУ . . . 130
Волковинський В.М. - 3. Вбивство генерал-фельдмаршала фон Ейхгорна у Києві // Р о з д і л 4. ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА: РІЗНІ КОЛЬОРИ ТЕРОРУ . . . 145
Ганжа О.І. - 4. Антиселянські дії більшовицького режиму // Р о з д і л 4. ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА: РІЗНІ КОЛЬОРИ ТЕРОРУ . . . 153
Архієрейський Д.В. - 5. Денікінський терор // Р о з д і л 4. ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА: РІЗНІ КОЛЬОРИ ТЕРОРУ . . . 161
Гриценко А.П. - 6. Українсько-польське протистояння // Р о з д і л 4. ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА: РІЗНІ КОЛЬОРИ ТЕРОРУ . . . 177
Бикова Т.В. - 7. Червоний терор у Криму // Р о з д і л 4. ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА: РІЗНІ КОЛЬОРИ ТЕРОРУ . . . 191
Білокінь С.І. - 8. Індивідуальний терор // Р о з д і л 4. ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА: РІЗНІ КОЛЬОРИ ТЕРОРУ . . . 208
Примітки // Р о з д і л 4. ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА: РІЗНІ КОЛЬОРИ ТЕРОРУ . . . 217
Ченцов В.В., Архієрейський Д.В. - 1. Органи державної безпеки в системі комуністичної дикта-тури// Р о з д і л 5. ДЕРЖАВНИЙ ТЕРОР У ДОБУ НЕПУ . . . 225
Ченцов В.В., Архієрейський Д.В. - 2. Придушення “куркульського бандитизму”// Р о з д і л 5. ДЕРЖАВНИЙ ТЕРОР У ДОБУ НЕПУ . . . 243
Ченцов В.В., Архієрейський Д.В. - 3. Боротьба з українським націоналізмом // Р о з д і л 5. ДЕРЖАВНИЙ ТЕРОР У ДОБУ НЕПУ . . . 259
Ченцов В.В., Архієрейський Д.В. - 4. Винищення конкурентних партій // Р о з д і л 5. ДЕРЖАВНИЙ ТЕРОР У ДОБУ НЕПУ . . . 284
Ченцов В.В., Архієрейський Д.В. - 5. Терор при “реакційного духовенства”// Р о з д і л 5. ДЕРЖАВНИЙ ТЕРОР У ДОБУ НЕПУ . . . 299
Гриневич В.А. - 6. Вбивство С.Петлюри // Р о з д і л 5. ДЕРЖАВНИЙ ТЕРОР У ДОБУ НЕПУ . . . 317
Примітки// Р о з д і л 5. ДЕРЖАВНИЙ ТЕРОР У ДОБУ НЕПУ . . . 324
Кульчицький С.В. - 1. Селянське питання у “воєннокомуністичній” політиці державної партії // Р о з д і л 6. МАСОВИЙ ТЕРОР ЯК МЕТОД ЕКСПРОПРІАЦІЇ СЕЛЯН- ВЛАСНИКІВ . . . 340
Кульчицький С.В. - 2. Селянське складова нової економічної політики // Р о з д і л 6. МАСОВИЙ ТЕРОР ЯК МЕТОД ЕКСПРОПРІАЦІЇ СЕЛЯН- ВЛАСНИКІВ . . . 346
Кульчицький С.В. - 3. “Великий перелом” //Р о з д і л 6. МАСОВИЙ ТЕРОР ЯК МЕТОД ЕКСПРОПРІАЦІЇ СЕЛЯН- ВЛАСНИКІВ . . . 356
Кульчицький С.В. - 4. Державний терор у формі розкуркулення // Р о з д і л 6. МАСОВИЙ ТЕРОР ЯК МЕТОД ЕКСПРОПРІАЦІЇ СЕЛЯН- ВЛАСНИКІВ . . . 363
Кульчицький С.В. - 5. Терористичні методи хлібозаготівель // Р о з д і л 6. МАСОВИЙ ТЕРОР ЯК МЕТОД ЕКСПРОПРІАЦІЇ СЕЛЯН- ВЛАСНИКІВ . . . 370
Кульчицький С.В. - 6. Терор голодом //Р о з д і л 6. МАСОВИЙ ТЕРОР ЯК МЕТОД ЕКСПРОПРІАЦІЇ СЕЛЯН- ВЛАСНИКІВ . . . 380
Кульчицький С.В. - 7. Подолання кризи колгоспного ладу //Р о з д і л 6. МАСОВИЙ ТЕРОР ЯК МЕТОД ЕКСПРОПРІАЦІЇ СЕЛЯН- ВЛАСНИКІВ . . . 391
Примітки // Р о з д і л 6. МАСОВИЙ ТЕРОР ЯК МЕТОД ЕКСПРОПРІАЦІЇ СЕЛЯН- ВЛАСНИКІВ . . . 398
Шаповал Ю.І. - 1. Атака проти старих фахівців, інтелігенції, військових // Р о з д і л 7. ПЕРЕДДЕНЬ І АПОГЕЙ ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ . . . 400
Шаповал Ю.І. - 2. Тенденції розвитку і перебудова чекістських органів // Р о з д і л 7. ПЕРЕДДЕНЬ І АПОГЕЙ ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ . . . 413
Шаповал Ю.І. - 3. Ліквідація “скрипниківщини” // Р о з д і л 7. ПЕРЕДДЕНЬ І АПОГЕЙ ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ . . . 426
Шаповал Ю.І. - 4. Партійна “чистка” і вбивство С. Кірова // Р о з д і л 7. ПЕРЕДДЕНЬ І АПОГЕЙ ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ . . . 438
Шаповал Ю.І. - 5. “Єжовщина” // Р о з д і л 7. ПЕРЕДДЕНЬ І АПОГЕЙ ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ . . . 454
Шаповал Ю.І. - 6. Останній рік “єжовщини” // Р о з д і л 7. ПЕРЕДДЕНЬ І АПОГЕЙ ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ . . . 475
Шаповал Ю.І. - Примітки // Р о з д і л 7. ПЕРЕДДЕНЬ І АПОГЕЙ ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ . . . 487
Білокінь С.І. - 1. Реконструкція джерельної бази // Р о з д і л 8. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ ТЕРОРОМ . . . 496
Білокінь С.І. - 2. Більшовицька теорія терору // Р о з д і л 8. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ ТЕРОРОМ . . . 499
Білокінь С.І. - 3. Ленін як попередник Сталіна // Р о з д і л 8. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ ТЕРОРОМ . . . 505
Білокінь С.І. - 4. Механізм масового терору // Р о з д і л 8. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ ТЕРОРОМ . . . 509
Білокінь С.І. - 5. Місце паспортизації в інформаційно-управлінській систе-мі державного терору // Р о з д і л 8. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ ТЕРОРОМ . . . 513
Білокінь С.І. - 6. Як діяла державна машина репресій // Р о з д і л 8. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ ТЕРОРОМ . . . 516
Білокінь С.І. - 7. Кубанська операція // Р о з д і л 8. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ ТЕРОРОМ . . . 522
Білокінь С.І. - 8. Доля членів Центральної Ради // Р о з д і л 8. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ ТЕРОРОМ . . . 525
Білокінь С.І. - 9. Великий терор // Р о з д і л 8. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ ТЕРОРОМ . . . 529
Білокінь С.І. - 10. Що з того вийшло? // Р о з д і л 8. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ ТЕРОРОМ . . . 532
Гриневич Л.В. - 11. Морально-психологічний аспект державного терору // Р о з д і л 8. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ ТЕРОРОМ . . . 534
Примітки // Р о з д і л 8. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ ТЕРОРОМ . . . 541
Киричук Ю.А. - 1. Державний терор Другої Речі Посполитої на українських землях // Р о з д і л 9. ТЕРОР І ТЕРОРИЗМ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ . . . 548
Киричук Ю.А. - 2. Місце тероризму у визвольній боротьбі УВО—ОУН // Р о з д і л 9. ТЕРОР І ТЕРОРИЗМ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ . . . 556
Киричук Ю.А. - 3. Радянський терор 1939—1941 рр. // Р о з д і л 9. ТЕРОР І ТЕРОРИЗМ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ . . . 574
Киричук Ю.А. - Примітки // Р о з д і л 9. ТЕРОР І ТЕРОРИЗМ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ . . . 590
Лисенко О.Є., Вронська Т.В. - 1. Терор і тероризм у світлі міждержавного збройного конфлікту: історичний та правовий аспекти // Р о з д і л 10. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ ТЕРОРОМ . . . 596
Лисенко О.Є., Вронська Т.В. - 2. Терор на окупованих українських землях // Р о з д і л 10. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ ТЕРОРОМ . . . 600
Лисенко О.Є., Вронська Т.В. - 3. Терористична тактика в діяльності ОУН та УПА // Р о з д і л 10. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ ТЕРОРОМ . . . 656
Лисенко О.Є., Вронська Т.В. - 4. Терор проти власного народу // Р о з д і л 10. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ ТЕРОРОМ . . . 677