Інформація Коментарі (0)
Історія України: Хрестоматія
Історія України: Хрестоматія - Володимир Литвин
Документ
Написано: 2013 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:38

Завантажити:

Історія України: Хрестоматія / Упоряд. В.М. Литвин. — К. : Наук. думка, 2013. — 1056 с.

ISBN 978-966-00-1312-4

У хрестоматії свідченнями джерел представлено наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення. Весь матеріал, в основу добору якого покладено авторський синтетичний підручник «Історія України», сконцентровано в окремих проблемно-хронологічних розділах відповідно до сучасної періодизації українського історичного процесу. Розглянуто такі аспекти суспільного життя, як політична, військова, дипломатична сфери, організація господарсько-економічної системи, соціальні, націотворчі, державотворчі та культурно-духовні процеси в їх еволюційних змінах і трансформаціях. Посібник розрахований на студентів і викладачів вишів, а також на широке коло читачів, які цікавляться історією України.
ПЕРЕДМОВА
5
РОЗДІЛ І
ДАВНІ НАРОДИ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ УТВОРЕННЯ НА УКРАЇНСЬКОМУ ІСТОРИЧНО-ГЕОГРАФІЧНОМУ АРЕАЛІ 11

РОЗДІЛ II
СТАНОВЛЕННЯ, ПІДНЕСЕННЯ ТА ЗАНЕПАД ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 40

РОЗДІЛ III
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА КОРОНИ польської 115

РОЗДІЛ IV
УКРАЇНА В ДОБУ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ СЕРЕДИНИ - ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст. 201

РОЗДІЛ V
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XVII - У XVIII ст. 278

РОЗДІЛ VI
ЗМІНИ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ТА КУЛЬТУРНОМУ ПОСТУПІ
УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У ДОБУ МОДЕРНІЗАЦІЇ 365

РОЗДІЛ VII
УКРАЇНА У ВОЄННИХ ТА РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОТРЯСІННЯХ ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТЬ XX ст. 478

РОЗДІЛ VIII
УТВЕРДЖЕННЯ В УКРАЇНІ КОМУНІСТИЧНОГО РЕЖИМУ 578

РОЗДІЛ IX
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД 646

РОЗДІЛ X
УКРАЇНА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ 700

РОЗДІЛ XI
РОЗБУДОВЧІ ПРОЦЕСИ ПЕРШИХ ПОВОЄННИХ РОКІВ ТА ЗАВЕРШЕННЯ РАДЯНІЗАЦІЇ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ. ПОЧАТОК РОЗКЛАДУ ТОТАЛІТАРИЗМУ 785

РОЗДІЛ XII
УКРАЇНА В РОКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ СТАГНАЦІЇ. ПЕРЕХІД ДО «БЮРОКРАТИЧНОЇ» ПЕРЕБУДОВИ 849

РОЗДІЛ XIII
УТВЕРДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК НЕЗАЛЕЖНОЇ І СУВЕРЕННОЇ ДЕРЖАВИ 912

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ПУБЛІКАЦІЙ ДОКУМЕНТІВ І ПАМ’ЯТОК 1004

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 1011

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 1024
Що ще подивитися