Інформація Коментарі (0)
Україна, імперія, Росія. Вибрані статті з модерної історії та історіографії
Україна, імперія, Росія. Вибрані статті з модерної історії та історіографії - Володимир Кравченко
Нарис
Написано: 2011 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:39

Завантажити:

Кравченко В. Україна, імперія, Росія. Вибрані статті з модерної історії та історіографії / Український науковий інститут Гарвардського університету; Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці; Східний Інститут українознавства ім. Ковальських; Інститут Критики, Серія "Критичні студії". – К.: Вид-во Часопис "Критика", 2011. – 544 с.

ISBN: 978-966-8978-47-0

Статті, вміщені у збірнику «Україна, Імперія, Росія», становлять частину наукового доробку одного з провідних українських історіографів професора Харківського національного університету ім. Каразіна Володимира Кравченка. Пропоновані читачеві розвідки висвітлюють різноманітні проблеми історії, історичної пам'яті й ідентичности українського суспільства від XVIII століття до сьогодення. Автор аналізує засадничі наративи української новочасности (на кшталт «Історії русів» та ін.), рецепцію Переяславської Ради та постаті гетьмана Івана Мазепи, досліджує перебіг українсько-російських стосунків і ставлення українців до Російської імперії протягом останніх століть, висвітлює інтелектуальну історію Слобожанщини, передусім Харківського університету, висвітлює ті чи ті аспекти життя і творчости його чільних професорів, зокрема Дмитра Багалія та ін. Окрему групу становлять есеї, присвячені сучасному стану української історичної науки й історичної свідомости в краї та діяспорі. Більшість із цих праць, що побачили світ упродовж 1990-х – 2000-х років різними мовами у виданнях різних країн, досі були малодоступними і для фахівців, і для студентства, і для широкого читацького загалу в Україні
Передмова … 7
Ім’я для України … 11
Столиця для України … 45
Університет для України … 87
Історик для України … 133
Переяславський комплекс в українській історіографії … 197
Іван Мазепа в українській історичній літературі XVIII та першої чверти XIX ст. … 277
«Історія русів» у сучасних інтерпретаціях … 299
Спогади німецького професора про своє життя й мандрівки Центральною та Східною Европою … 319
«Словник малоруської старовини» 1808 року та його автор … 339
Николай Полєвой і «звичайна схема "руської" історії» … 355
Зенон Євген Когут: сторінками інтелектуальної біографії … 369
Україна, імперія, Росія. Огляд сучасної історіографії … 391
Поневолення історією: Радянська Україна в сучасній історіографії … 455
Бібліографія вміщених праць … 529
Покажчик … 533