Інформація Коментарі (0)
Книга для читання з історії Української РСР (7-8 класи)
Книга для читання з історії Української РСР (7-8 класи) - Григорій Сергієнко,Валерій Смолій
Нарис
Написано: 1988 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:41

Завантажити:

У нарисах, уміщених в книзі, висвітлюються найважливіші події історії України з найдавніших часів і до кінця XIX ст. в інтерпретації радянського погляду на історію. Основна увага приділена питанням соціально-економічного розвитку, визвольної боротьби трудящих, розкриттю джерел надуманої віковічної дружби українського й російського народів.
Матеріал допомагав доносити до учнів 7—8-х класів загальноосвітньої школи ідеологічно «правильну» історію Української PCP в єдиному курсі історії СРСР.

Книга для читання з історії Української PCP (7-8 класи) / І.Г. Шовкопляс, Б.М. Мозолевський, Є.М. Максимов, і ін.; За ред. д-ра іст. наук, проф. Г.Я. Сергієнка, д-ра іст. наук В.А. Смолія. — К.: Рад. шк., 1988. — 208 с.
ISBN 5—330—00390—3
Передмова … 3
Добраничівська стоянка первісних людей. І. Г. Шовкопляс … 5
Скіфи в Північному Причорномор’ї. Б. М. Мозолевський … 10
Східні слов’яни в давнину. Є. В. Максимов … 17
Київ — «мати міст руських». В. М. Ричка … 21
Русь засівала ниву культури. Р. П. Іванова … 28
Боротьба проти навали кочівників на Русь. І. М. Шекера … 33
Українські ремісники. 11. М. Сас … 38
Запорізька Січ. О. Ф. Сидоренко … 45
На шляху боротьби за7 возз’єднання. В. О. Щербак … 53
Братства на Україні. О. М. Дзюба … 59
Богдан Хмельницький. Г. Я. Сергієнко … 67
Навіки разом. Ф. П. Шевченко … 74
Народна сила супроти завойовників вставала. В. В. Панаїиенко … 79
Семен Палій. В. Я. Борисенко … 84
«І грянув бій, Полтавський бій…» Г. І. Підлуцькийс … 90
Опришки — народні месники. О.І. Стецюк 95
Мануфактурне виробництво на Україні. О. І. Гуржій … 100
Коліївщина. В. А. Смолій … 104
Возз’єднання Правобережної України з Росією. В. А. Смолій … 110
Вогнище освіти і науки. Т. Є. Іванова 117
За незалежність стояли разом. В. Г. Сарбей … 123
Повстання декабристів на Україні. M. М. Лисенко … 128
Народний герой Устим Кармалкж. О. І. Лугова … 134
Революційний демократ Т. Г. Шевченко. В. Є. Спицький … 139
Революційна хвиля 1848 року на Україні. Ф. І. Стеблій … 142
Київський університет. В. І. Кізченко … 149
Михайло Максимович — подвижник вітчизняної освіти, науки і культури. Г. Я. Сергієнко … 153
Голодна воля. І. Г. Шульга … 160
Революціонер-народник Микола Кибальчич. ?. Г. Сарбец … 164
Утвердження капіталізму на Україні. Ю. П. Лавров … 170
«Союзи боротьби за визволення робітничого класу» на Україні. В. Г. Сарбей … 177
Сівачі ідей марксизму на Україні. Г. Я. Сергієнко … 182
Школа революційного гарту. О. Ф. Овсієнко … 188
Вічний революціонер. В. В. Панашенко … 193
Театр корифеїв. О. І. Лугова … 199