Інформація Коментарі (0)
Мова і нація
Мова і нація - Василь Іванишин,Ярослав Радевич-Винницький
Не визначено
Написано: 1994 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:10

Завантажити:

Пропонована праця в лаконiчнiй формi тез широко висвiтлює мовознавчу проблематику, пов'язану iз суттю, роллю та функцiонуванням мови в суспiльствi, розкриває механiзм денацiоналiзацiї народу на мовному грунтi, подає науковий матерiал, необхiдний кожному громадяниновi для вироблення мовознавчого свiтогляду, належного ставлення до рiдної та iнших мов.

Вона допоможе читачевi визначити своє мiсце в боротьбi за утвердження української мови, за нацiональне вiдродження.

Адресована членам Товариства "Пpосвiта", учителям, студентам, усiм, кому не байдужа доля рiдного народу i його мови, хто цiкавиться гуманiтарними науками.

Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація: тези про місце і роль мови в національному відродженні України. - Дрогобич : Відродження, 1994. - 218 c.
Від видавців
Передмова до четвертого видання
Передмова до третього видання
Передмова до другого видання

Вступ

Лінгвоцид

лiнгвоцид через заборону мови чужою державою (Церквою)

лiнгвоцид через приниження статусу й престижу мови

лiнгвоцид через оголошення мови непpиpодною

лiнгвоцид через оголошення мови неавтохтонною

лiнгвоцид через "зближення" i уподiбнення

лiнгвоцид через ставлення до носiїв мови

лiнгвоцид через освiту

лiнгвоцид через демографiчну полiтику

лiнгвоцид через привiлеї для панiвної мови i її носiїв

лiнгвоцид через "свободу вибору" мови

лiнгвоцид через звуження соцiальної приналежностi мови

лiнгвоцид через "розквiт" мови

лiнгвоцид через боротьбу iз "засиллям української мови"

інші форми лiнгвоциду

Що таке мова

Науки про мову

Функції мови

Взаємодія мов

Престиж мови

Українська мова серед інших мов світу

Перспективи розвитку мов

Мова і етнос

Рідна мова

Двомовність

Мова в суспільстві

Мова і територіальні діалекти

Мова і культура

Мова та ідеологія

Мова і політика

Мова і держава

Мова та історія

Назва нашої мови

Походження нашої мови

Українізація

Мова і школа

Культура мовлення

Мовні обов'язки громадян