Інформація Коментарі (0)
Інструкція з передачі українською мовою німецьких географічних назв і термінів
Інструкція з передачі українською мовою німецьких географічних назв і термінів - України Мінекоресурсів
Документ
Написано: 2001 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:42

Завантажити:

DOC
ІНСТРУКЦІЯ з передачі українською мовою німецьких географічних назв і термі-нів.
Вид. 1 - К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, 2001.

Інструкція є нормативним документом, що видається з метою упорядкування переда-чі українською мовою німецьких географічних назв і термінів у різних наукових, навчаль-них, довідкових, інформативних і картографічних виданнях тощо.
Інструкція призначена для використання в установах, організаціях та підприємствах, діяльність яких пов’язана із застосуванням географічних назв.
Інструкція розроблена Державним науково-виробничим підприємством “Карто-графія”.
Уклала Є.Л.Кирей. Редактор В.З.Пономаренко.
Інструкція схвалена і рекомендована до видання Національною радою з географічних назв.

Вводиться в дію з 01.01.2002 р.