Інформація Коментарі (0)
Інструкція з передачі українською мовою англійських географічних назв і термінів
Інструкція з передачі українською мовою англійських географічних назв і термінів - України Мінекоресурсів
Документ
Написано: 2001 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:42

Завантажити:

DOC
ІНСТРУКЦІЯ з передачі українською мовою англійських географічних назв і термінів. Вид. 1 - К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, 2001.

Інструкція є нормативним документом, що видається з метою упорядкування передачі українською мовою англійських географічних назв і термінів у різних наукових, навчальних, довідкових, інформативних і картографічних виданнях тощо.
Інструкція призначена для використання в установах, організаціях та підприємствах, діяльність яких пов’язана із застосуванням географічних назв.
Інструкція розроблена Державним науково-виробничим підприємством “Картографія”.
Уклала Є.Л.Кирей. Редактор В.З.Пономаренко.
Інструкція схвалена і рекомендована до видання Національною радою з географічних назв.

Вводиться в дію з 01.01.2002 р.


З М І С Т
стор.
1. Загальні положення 3
2. Правила передачі літер та буквосполучень 3
3. Передача географічних термінів і написання складених географічних назв 11
4. Традиційні назви 13
5. Імена і прізвища, що передаються з відхиленням від правил даної Інструкції 19
6. Перелік окремих слів, які передаються у традиційній формі 30
Додаток 1. Перелік найбільш поширених кінцевих морфем англійських топонімів..............................21

Додаток 2. Список основних географічних термінів та інших слів, які входять до
складу англійських географічних назв 25
Додаток 3. Список скорочень географічних термінів і слів, які входять до складу
англійських географічних назв 30
Використана література 32