Інформація Коментарі (0)
№30
№30 - «Studia methodologica»
Альманах
Написано: 2010 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:47

Завантажити:

PDF
Studia methodologica. – Випуск 30. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – 286 с.
ТВОРЧІСТЬ ДМИТРА ПАВЛИЧКА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. ДО 80-РІЧЧЯ ПИСЬМЕННИКА
Ігор РАВЛІВ. ДМИТРО ПАВЛИЧКО ЯК ОСОБИСТІСТЬ І ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ … 6
Олександр ВІЛЬЧИНСЬКИЙ. СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПРЕСИ НА ТЕРНОПІЛЛІ (ДМИТРО ПАВЛИЧКО НА СТОРІНКАХ «ТЕРНОПОЛЯ ВЕЧІРНЬОГО» У 1990-1991 Р.) … 12
Ірина БАБІЙ. АВТОРСЬКІ НЕОЛОГІЗМИ У ПОЕЗІЇ ДМИТРА ПАВЛИЧКА … 14
Стефанія ЛІСНЯК. ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ АНТИТЕЗИ В ПОЕЗІЇ ДМИТРА ПАВЛИЧКА … 18
Галина ВИШНЕВСЬКА. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕМОНІЧНОГО У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ДМИТРА ПАВЛИЧКА … 23
Тетяна ВІЛЬЧИНСЬКА. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ САКРАЛЬНОГО У ПОЕТИЦІ ДМИТРА ПАВЛИЧКА … 26
Галина ПАВЛИШИН. РЕЦЕПЦІЯ РОМАНУ МАРІЇ МАТІОС «СОЛОДКА ДАРУСЯ» ДМИТРОМ ПАВЛИЧКОМ … 28
Світлана ЛУЦАК. ІДЕЙНО-ХУДОЖНІЙ СТРИЖЕНЬ «МОЙСЕЯ» МІКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТІ ТА ІВАНА ФРАНКА В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Д. ПАВЛИЧКА … 31
Луїза ОЛЯНДЕР. АНТОЛОГІЯ «50 ПОЛЬСЬКИХ ПОЕТІВ» У ПЕРЕКЛАДІ Д. ПАВЛИЧКА: ХУДОЖНЯ КОНЦЕПТУАЛЬНІСТЬ І ПОЕТИКА … 36
Іван ЗИМОМРЯ. ОСОБЛИВОСТІ РЕЦЕПЦІЇ ПОЕЗІЇ ДМИТРА ПАВЛИЧКА У НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ПРОСТОРІ … 39
Наталія ТРЕФЯК. ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЛІТЕРАТУРИ Й КІНЕМАТОГРАФІЇ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО ТА ДМИТРА ПАВЛИЧКА … 42
Олена ЗИМОМРЯ. ДМИТРО ПАВЛИЧКО В УГОРСЬКОМОВНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ ТА ОЦІНКАХ ЛАСЛА БАЛЛИ … 45

МІФ І НАРАТИВ
Катажина ОРШУЛЯК-ДУДКОВСЬКА. СМАКИ МОГО ДОМУ. ПАМ’ЯТЬ – МІФ – НАРАЦІЯ … 49
Зоряна РОДЧИН. РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНИХ І ДЕСТРУКТИВНИХ ТИПІВ ІДЕОЛОГІЧНОГО МІФУ В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІЙ ДРАМІ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ … 54
Ганна УЛЮРА. РЕВІЗІЯ МІФУ З ПОГЛЯДУ ЖІНОЧОЇ КУЛЬТУРИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ Л. УЛІЦЬКОЇ «МЕДЕЯ ТА ЇЇ ДІТИ» ТА С. БОГДАНОВОЇ «СОН ІОКАСТИ») … 58
Олена БИСТРОВА. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ МІФОЛОГІЗАЦІЇ ЖИТТЯ Ф. ДОСТОЄВСЬКОГО В ДІЄГЕТИЧНОМУ СПОСОБІ НАРАЦІЇ … 63
Сніжана ЖИГУН. МІФОЛОГІЗАЦІЯ ПОСТАТЕЙ ПИСЬМЕННИКІВ РОЗСТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ … 67

МЕТОДОЛОГІЯ, ФІЛОСОФІЯ, ПОЛІТОЛОГІЯ
Іван ЛУЧУК. ПОЕЗІЄЗНАВСТВО ЯК МЕТОДОЛОГІЯ … 71
Александр ГЛОТОВ. ФЕНОМЕН ГОСУДАРСТВА … 80
Лілія ШТОХМАН. ПОНЯТТЯ СТАТЕВИХ ВІДМІННОСТЕЙ У ФЕМІНІСТИЧНОМУ НАРАТИВІ … 85
Maciej Henryk GORNY. WALKA Z PRZESTEPCZOSCIA JAKO INWARIANT SYSTEMOW PRAWNYCH. METODY WALKI JAKO WARIANTY W RAMACH SYSTEMU … 90
Владимир ЕФИМОВ, Евгений НИКОЛЬСКИЙ. ТЕОЦЕНТРИЧЕСКИЙ И АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ГУМАНИЗМА … 93
Рышард СТЕФАНСКИЙ. ПОНЯТИЕ ЦЕННОСТИ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ, ПОПУЛЯЦИОННОМ И ВИДОВОМ АСПЕКТАХ … 98
Mateusz KOWALSKI. RECEPCJA LINGWISTYCZNEJ TEORII FERDINANDA DE SAUSSUREA (PROBLEMATYKA METODOLOGICZNA) … 102

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Валерія ГЛОТОВА. НАБОКОВ ЯК ПЕРЕКЛАДАЧ ВЛАСНИХ ТВОРІВ … 106
Валерій КИКОТЬ. ЦИТАТА У ФОРМУВАННІ ТА ПЕРЕКЛАДІ ПІДТЕКСТУ … 109
Ірина БЄЛІНСЬКА. ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРИРОДИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СВІДОМОСТІ РУБЕЖУ XVIII–ХІХ СТ. І ТРАНСФОРМАЦІЯ ПЕЙЗАЖНОГО ОБРАЗУ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ … 113
Ольга ШАВЕКО. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕЗУР В ОДНОМ СТИХЕ И. БРОДСКОГО … 118
Анна СЕДЫХ. СУБЪЕКТ ПОВЕСТВОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЖЕНСКОГО РАССКАЗА: НОМИНАЦИЯ И ГЕНДЕРНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ … 123
Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ. ПОЕТИКА Й ФІЛОСОФІЯ ШЕКСПІРІВСЬКОГО ТЕКСТУ В ХУДОЖНІЙ КОНЦЕПЦІЇ ІГОРЯ КОСТЕЦЬКОГО: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АСПЕКТ … 127
Оксана НОВОСТАВСЬКА. ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК СПОСІБ НОМІНАЦІЇ ФІЛОСОФСЬКИХ ПОНЯТЬ У НАУКОВИХ ТЕКСТАХ ІВАНА ФРАНКА … 135
Александр ШМАЛЬКО. РЕЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО В ПОВЕСТИ Г.П.ДАНИЛЕВСКОГО «УМАНСКАЯ РЕЗНЯ (ПОСЛЕДНИЕ ЗАПОРОЖЦЫ)» … 139
Соломія БУК. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЛЕКСИКИ ОСТАННЬОГО РОМАНУ ІВАНА ФРАНКА “ВЕЛИКИЙ ШУМ” У КІЛЬКІСНО-СТАТИСТИЧНОМУ АСПЕКТІ … 145
Галина БУШКО. КУРС ЛЕКЦІЙ І.ШИШМАНОВА ІЗ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ЛІТЕРАТУР: ПОРІВНЯЛЬНА ЛІТЕРАТУРНА ІСТОРІЯ ХVІІІ СТ. … 154
Софія ФІЛОНЕНКО. «СЕРІЯ З ДЕЛЬФІНОМ»: УКРАЇНСЬКИЙ ЛЮБОВНИЙ РОМАН ЯК КОЛЕКТИВНА ЖІНОЧА ФАНТАЗІЯ … 160
Юлія ГАЛАН. РОЗПОВІДНА СТРУКТУРА «НАРОДНИХ ОПОВІДАНЬ» МАРКА ВОВЧКА … 168
Ірина КОХАНСЬКА. РОМАН ЕНН ТАЙЛЕР «DIGGING TO AMERICA»: ПРОБЛЕМАТИКА ТА НАРАТИВНА СПЕЦИФІКА … 171
Таміла КОТОВСЬКА. НОВЕЛІСТИЧНО-ПОВІСТЕВИЙ КОНТЕКСТ І ВИТОКИ МОТИВІВ «ДІТЕЙ ВІЙНИ» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (О.ГОНЧАР, ДЖ.СЕЛІНДЖЕР) … 178
Сніжана НОВАК. ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ЗАСАДИ ВОЛОДИМИРА БІРЧАКА: НАЦІОЦЕНТРИЧНІ ТА ЕСТЕТИЧНІ КОНСТАНТИ … 183
Валерій ПАНЧЕНКО. ҐЕНДЕРНА ВЗАЄМОДІЯ У Д.Г.ЛОУРЕНСА І В.ВИННИЧЕНКА … 190
Людмила ПОТАПЕНКО. ЦЕНТР І МАРГІНЕС У ПРАЦІ Е. САЇДА « КУЛЬТУРА Й ІМПЕРІАЛІЗМ»: З ПОГЛЯДУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ … 197
Олена СТАВНИЧА. ЛІТЕРАТУРА І ПОЛІТИКА: ПОЛІАСПЕКТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО МІФУ В САТИРИЧНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ РОМАНІ «ЦІНЬ ХУАНЬ ГОНЬ» Г. ТАРАСЮК … 201
Тарас ПАСТУХ. ГЕРМЕТИЧНА ПОЕЗІЯ ІВАНА СЕМЕНЕНКА … 214
Андрій ЦЯПА. АВТОБІОГРАФІЯ: ЖАНР І ГЕНДЕР … 218
Тетяна ЄМЧУК. ПОСТКОЛОНІАЛЬНІ ВИМІРИ ХРОНОТОПУ В РОМАНІ ДЖ. М. КУТЗЕЕ «БЕЗЧЕСТЯ» … 223
Олена ДУДАР. РЕТРОСПЕКЦІЯ ЯК ОСНОВНА ЗМІНА НАПРЯМКУ РУХУ ХУДОЖНЬОГО ЧАСУ У РОМАНАХ ІРИНИ ВІЛЬДЕ «СЕСТРИ РІЧИНСЬКІ» ТА ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА «ОПЛОТ» … 229
Марія ДЕМ’ЯНЮК. ТРАГЕДІЯ «ГАМЛЕТ» ШЕКСПІРА В ПОЛІ СТРУКТУРНОГО ПСИХОАНАЛІЗУ ЖАКА ЛАКАНА … 233
Олена ЮФЕРЕВА. ЖАНРОВА «НЕСТАБІЛЬНІСТЬ» І НАПРЯМКИ ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ У СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ … 237
Фелікс ШТЕЙНБУК. ПОВІСТЬ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО „ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ” У КОНТЕКСТІ ТІЛЕСНО-МІМЕТИЧНОГО МЕТОДУ АНАЛІЗУ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ … 241

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Едуард МІЛЯНОВСЬКИЙ. ЗНАЧЕННЯ І СМИСЛ В ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ О.О. ЛЕОНТЬЄВА ТА Л.С. ВИГОТСЬКОГО … 247
Оксана ГОРОДЕЦЬКА. РОЛЬ ІВАНА ВЕРХРАТСЬКОГО В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ МОВИ … 256
Оксана ГОРДІЙ. ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ЕКСПРЕСИВИ І КОМУНІКАТИВИ ЯК ЛІНГВІСТИЧНИЙ ФЕНОМЕН … 260
Ольга ВАЛЬКІВ. АКТУАЛИЗАЦИЯ КОГЕЗИИ ТЕКСТА НА МАТЕРИАЛЕ ИНАУГУРАЦИОННЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТОВ АМЕРИКИ … 266

РЕЦЕНЗІЇ
Валентина НАРІВСЬКА. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮЛУЦАК СВІТЛАНИ МИКОЛАЇВНИ «ДОМІНАНТА ЯК МЕНТАЛЬНЕ ОСЕРДЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ПРОЦЕСУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ МЕЖІ ХІХ-ХХ СТ.)» … 271
Эва СТРАСЬ. РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ ПЕТРА ЧЕРВИНСКОГО «НОМИНАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ И СЛЕДСТВИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ» … 272
Мар’яна БАРАБАШ. «ДОСВІД КОРОНАЦІЇ» КОСТЯ МОСКАЛЬЦЯ, або РЕЦЕПТ «ВЕЧІРНЬОГО МЕДУ» НА ВСІ ВИПАДКИ БУТТЯ … 276
Ігор КОТИК. ЕРОТИЧНА ПОВІСТЬ ПРО ТВОРЧІСТЬ … 280
ЩО СКАЗАЛА І ЧОГО НЕ СКАЗАЛА ЗЕДІ СМІТ … 282
ТЕРПКІ САМОТНОСТІ ОЛЕКСАНДРА ЖОВНИ … 284
Що ще подивитися