Інформація Коментарі (0)
Національні варіанти літературної компаративістики
Національні варіанти літературної компаративістики - Дмитро Сергійович Наливайко
Не визначено
Твір додано: 22-10-2021, 15:47

Завантажити:

У колективній монографії розглядається виникнення й розвиток порівняльного літературознавства в різних європейських країнах (зокрема у Франції, Німеччині, Великобританії, Іспанії, Україні, Росії, Польщі, Чехії, Словаччині) та у США. Виходячи із наднаціональних інваріантів літературної компаративістики, автори зосереджують увагу на проблематиці методології й методі національних шкіл цієї галузі науки, її міждисциплінарних
зв’язках, історії й сучасному стані.
Для літературознавців, викладачів, аспірантів, студент
Дмитро Наливайко. Інтродукція..........................................5
Дмитро Наливайко. Французька літературна компаративістика в європейському континуумі............19
Тамара Денисова. Школа американської компаративістики: генеза, історія, характеристика........................................................81
Олена Дубініна. До історії та сучасного стану компаративістики у США........................................141
Ганна Стембковська. Історія проблеми міждисциплінарності в американській літературній компаративістиці ................................164
Ірина Пупурс. Літературна компаративістика Великобританії ......................................................179
Анатолій Науменко. Панорама німецькомовного порівняльного літературознавства кінця ХХ – початку ХХ ст. ......................................240
Тетяна Рязанцева. Компаративні студії в Іспанії: короткий начерк історії ..........................................277

Українська літературна компаративістика
Людмила Грицик. Порівняльне літературознавство в Україні: Початковий методологічний етап. ..............302
Галина Александрова. Микола Дашкевич ..........................363
Галина Александрова. Українська компаративістика 10–20х років ХХ ст. ..............................................368
Ольга Тетеріна. Художній переклад як проблема українського порівняльного літературознавства ХІХ – початку ХХ століття ......................................374
Олександр Брайко. Українська компаративістика другої половини ХХ – початку ХХІ ст....................... 386
Тетяна Свербілова. Дослідження з порівняльного літературознавства в Росії: традиції та сучасний стан ....................................................439

Зарубіжна літературна компаративістика
Елеонора Соловей. Нарис історії польської компаративістики (до 60х років ХХ століття) ............501
Сергій Яковенко. Польська компаративістика від 1960х років до сьогодення..................................517
Ігор Мельниченко. Нарис історії чеської компаративістики ..................................................549
Галина Сиваченко. Словацька компаративістика: проблеми історії та теорії ........................................576
Яна Кавушевська. Компаративістика в Болгарії..................647
Деян Айдачич, Наталія Білик. Історія сербської компаративістики ..................................................670
Євген Пащенко, Наталія Білик. Історія хорватської компаративістики ..................................................698
Що ще подивитися