Інформація Коментарі (0)
Теорія літератури
Теорія літератури - Соломія Павличко
Не визначено
Твір додано: 22-10-2021, 15:56

Завантажити:

До книжки увійшли найвідоміша з праць Соломії Павличко «Дискурс модернізму в українській літературі», присвячена дискусійним і досі ще не розв’язаним питанням з історії вітчизняного письменства, а також уперше зібрані її есе й дослідження з проблем української та світової літератури.
Для широкого кола читачів.
* * *
«Літературно-теоретичні та літературознавчі статті й дослідження Соломії Павличко сприяли створенню нового рецепційного клімату для трансформації нашого сприйняття української літератури і, поза всіляким сумнівом, розширили наш горизонт літературних сподівань. Інтелектуальне багатство, динамізм літературно-теоретичних пошуків, постійний творчий неспокій, непересічність мислення, наскрізь модерне світосприйняття засвідчили, що Соломія Павличко відкрила простір нових можливостей для українського літературознавства XXI сторіччя».
Марія Зубрицька
Модерність світосприйняття: літературно-теоретичні дослідження Соломії Павличко. Марія Зубрицька... 7

Дискурс модернізму в українській літературі

Передмова до другого видання... 21

Вступ... 24

Розділ І

Криза народництва на зламі віків і поява модерністського дискурсу

Українське народництво в 1898 р... 39

“Малорусские писатели на Буковине”... 50

“Нові ідеї”, або Координати нового дискурсу... 53

Парадокс “одинокого мужчини”... 62

Рецепція Ольги Кобилянської й конфлікт культури зблизька... 68

Модернізм як фемінізм... 77

Конфлікт між статями як один з аспектів fin de siècle... 83

Сексуальність... 86

Дискурс особистих стосунків. Біографічний відступ... 91

Підсумок... 95

Розділ II

Друга хвиля. Модернізм як естетизм

1. Альманахи 900-х років: формування нового естетичного простору...105

2. Модернізм як риторика естетизму: поезія початку XX століття...113

3. “Поезія в прозі”, або Проза як поезія...123

4. Модернізм як ніцшеанство: дискурс Миколи Євшана та “Українськоїхати”... 133

“Українська хата” як етап у модернізації культури... 133

Євшан як ніцшеанець... 138

Євшан між сучасністю й модерністю...143

Концепція поколінь і боротьби між ними...147

Євшанова концепція творчості...152

Про громадянство, філістерів, натовп...155

Питання канону класиків...156

Психологізм...159

Фемінізм, жіноче питання...161

Україна і Європа...162

Хатяни як пост-“модерністи”...163

Розділ III

Захований модернізм 20-х; між агангардизмом і неокласицизмом

Літературна ситуація і формування нового дискурсу...175

Проблема читання...179

Відлуння “модернізму”...181

“Мистецтво”, або Авангард як антимодернізм...187

Неокласицизм — філософія консервативної модернізації...195

Хвильовий: між Європою і європейським модернізмом... 204

Європеїзм і антиєвропеїзм... 209

“Місто”... 210

Інтелектуальна проза Петрова й Підмогильного... 213

Екзистенціальний дискурс... 218

Дискурс ірраціоналізму... 220

Автори як маски, тексти як шифри... 223

Сексуальність... 226

Finale... 230

Розділ IV

Ще один сюжет. Психопатичний / психоаналітичний дискурс як компонент української модерності

Невроз як феномен культури fin de siècle... 237

Фройдизм як критичний дискурс: Степан Балей... 246

Між фройдизмом і комунізмом-, психоаналітичний дискурс у 20-і роки... 253

Фройдистський аналіз української класики: Шевченко, Костомаров, Куліш, Нечуй-Левицький... 257

Фройдизм у вигляді уламків... 263

Психопатичний дискурс: Микола Хвильовий... 266

Розділ V

Модернізм у контексті мистецького українського руху

1. МУР як епоха і як дискурс... 277

Час та його завдання... 277

“Велика література”... 285

Національно-органічний стиль... 289

Криза з погляду Юрія Косача... 292

“Неповорот назад”... 293

Романтизм “Хорса”... 295

Романтизм “Звена”... 297

Між модернізацією і модернізмом... 299

“Наша сучасність — наше мистецтво”... 307

Трагедія еміграції... 311

2. Філософ кризи й несталості: Петров-Домонтович-Бер... 315

“Людина розуму”... 315

Епоха як проблема історіософії... 316

Криза... 319

Релятивізм... 324

Культура й етнос. Чи потрібна літературі держава?.. 325

Екзистенціалізм... 326

Модернізм за Петровим... 329

Антинародництво, або Стан сучасного літературознавства... 332

3. Нігілістичний модернізм Костецького... 336

Рання проза. Від “романтизму” до поетики деструкції... 341

Театр масок... 346

Перекладацтво як модерністична практика... 352

Модерністська реінтерпретація традиції... 360

Зиновій Бережан — дискурс невдачі... 364

Василь Барка — дискурс псевдомодернізму... 367

Розділ VI

Модерністичний рух на Заході в 60-70-ті роки (Нью-Йоркська група)

Нові завдання нового модернізму... 381

Дискусія навколо модернізму... 387

Рецепції та інтерпретації... 391

Координати канону... 397

Мова... 401

Перекладацтво... 405

Нью-йоркська група і шістдесятники... 408

Підсумки... 411

Висновки... 419

Інші есе та дослідження

Поезія Персі Біші Шелі ................................... 427

Моделі шевченкознавства в радянській і нерадянській науці... 447

Філософські поеми Івана Франка “Смерть Каїна”, “Похорон”, “Мойсей” і європейський романтизм... 457

Роздуми про вуса, навіяні одним оповіданням Олекси Стороженка... 463

Творчість Олега Зуєвського, або Анатомія українського сюрреалізму... 473

Методологічна ситуація в сучасному українському літературознавстві... 483

Український романтизм: тяглість напряму як естетичний тупик... 491

Ігор Костецький... 497

Пристрасть і їжа: особиста драма Михайла Коцюбинського... 505

A Catfish for Your Thoughts: Ukrainian Literature at the Turning Point... 525

Михайло Орест, поет лісу... 535

До читачів (Про дебют Андрія Кокотюхи)... 551

Facing Freedom: The New Ukrainian Literature... 553

Про Аскольда Мельничука... 561

Сто років без Фройда... 565

Introduction (Two Lands New Visions: Stories from Canada and Ukraine')... 583

Насильство як метафора (Дискурс насильства в українській літературі)... 589

Література як помста: образи жорстокості в епоху романтизму... 595

Марґінальність як об’єкт теорії...611

Філософсько-теоретичні передумови... 612

Проблема маргінального/центрального в теорії Мішеля Фуко... 619

Марґінальність в інтелектуальній історії... 622

Літературознавство постмодернізму... 624

Канон з погляду боротьби центру і марґінесу... 627

Парадокси Ґертруди Стайн... 637

Роман як інтелектуальна провокація... 641

Культурні дискурси кінця століття: Котляревський, двохсотліття української літератури та її вороги... 653

Іменний покажчик... 663