Інформація Коментарі (0)
Теорія літературних жанрів
Теорія літературних жанрів - Тетяна Бовсунівська
Підручник
Твір додано: 22-10-2021, 15:20

Завантажити:

У підручнику розглядається теорія літературних жанрів, сформована впродовж доби постмодернізму. Зокрема особливу увагу приділено жанровим концепціям феміністичної критики, M.Бахтіна, Ж.Женетта, Д.Ліхачова, X.Ортеги-і-Гассета, Дж.Фроу, H.Тамарченка, Ц.Тодорова, А.Фаулера, H.Фрая, О.Фрейденберг, X.P.Яусса та ін. Докладно розглядаються актуальні для сьогодення літературні жанри, серед яких багато мало досліджуваних, як-от: філософська меніппея, псевдоісторичний роман і роман альтернативної історії, фентезі, детектив, епістолярні жанри, вставні жанри тощо. Простежується динаміка та концептосфера жанрового розвитку доби постмодернізму.
1. Канонічна модель жанру 7

1.1. Термінологічні дефініції жанру, роду, виду 7
1.2. Роль Аристотеля в теорії жанру 15
1.3. З історії термінологічного осмислення роду, виду та жанру 22
1.4. Біблія і становлення літературних жанрів 30
1.5. Класифікація як форма канонізації жанру 52
1.6. Жанрова типологія 55

2. Спрямування західної жанрології у ХХ-ХХІ ст. 64

2.1. Провідні тенденції у західній жанрології 64
2.2. Еволюційна теорія жанрів 68
2.3. Проаристотелівська жанрологія на Заході 73
2.4. Наратологія і жанрологія: Ж.Женетт, В.Мартін 78
2.5. Психологічні теорії жанру 86
2.6. Структуралістські теорії жанру 93
2.7. Жанр в неомарксизмі 98
2.8. Шлях вдосконалення систематизації та класифікації жанрів: М.Верлі 111
2.9. Теорія жанру як системи функцій: К.Штирле 117
2.10. Теорія жанрових трансформацій: А.Фаулер 121
2.11. Рецептивна теорія жанру: Х.Р.Яусс 121
2.12. Умовні заперечення жанру (Б.Кроче, Ж.Дерріда, А.Розмарін) 134
2.13. Інтертекстуальна концепція жанру Дж.Фроу 141

3. Актуальні жанрові теорії Заходу 155

3.1. Теорія роману Х.Ортеги-і-Гассета 155
3.2. Феміністична критика жанру 174
3.3. Жанрова теорія Н.Фрая 199
3.4. Жанрова теорія Ц.Тодорова 222

4. Основні жанрові тенденції в радянському та пострадянському літературознавстві 238

4.1. Формалістична теорія жанру 238
4.2. "Домінантна" концепція жанру за Б.Томашевського 247
4.3. Морфологічна схема жанру за В.Проппом 249
4.4. Інтермедіальна теорія жанру М.Кагана 255
4.5. Семіотичні підходи у жанрології 259
4.6. Метафорична теорія жанру О.Фрейденберг 264
4.7. Ритуально-міфологічна теорія жанру 271
4.8. Соціологічна інтерпретація жанру 278
4.9. Сюжетна концепція жанру 281
4.10. Сучасні російські академічні жанрові теорії 287
4.10.1. Авєринцев С. 287
4.10.2. Косіков Г. 293
4.10.3. Римар М. 301
4.11. Сучасні українські жанрові теорії 307

5. Авторитетні жанрові теорії пострадянського простору 315

5.1. Система жанрів Г.Поспєлова 315
5.2. Жанрова концепція М.Бахтіна 326
5.3. Система літературних жанрів Д.Ліхачова 343
5.4. Нова класифікація жанрів та родів Н.Тамарченка 361

6. Роман доби постмодернізму

6.1. Теорія роману доби постмодернізму 372
6.2. Меніппея: нігілістичні межі роману 397
6.3. Історичний роман: діахронні межі роману 409
6.4. Автодокументальні форми: антропологічні межі роману 423
6.4.1. Есе 423
6.4.2. Щоденник 434
6.5. Фентезі: метафізичні межі роману 442
6.6. Видіння як включений жанр: інтертекстуальні (структурні) межі роману 455
6.7. Детектив: аналітичні межі роману 462

7. Когнітивна модель жанру 478

7.1. Когнітивістика і жанрологія 478
7.2. Понятійно-комунікативна природа жанру 488
7.3. Структурні властивості жанру 494
7.4. Жанр як текстовий патерн 499
7.5. Антропологічна мотивація видозмін жанру 507
7.6. Теорія крайніх меж роману 513
Що ще подивитися