Інформація Коментарі (0)
Фізичний тлумачний словник
Фізичний тлумачний словник - Максим Вакуленко,Олег Вакуленко
Словник
Написано: 2008 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:33

Завантажити:

PDF
Нинішній бурхливий розвиток науки і техніки у світовому масштабі зумовив глобальне розширення наукових контактів і колосальне зростання наукової літератури, що в незалежній Україні виразилося ще й в нагальній потребі творення україномовних різногалузевих словників – перекладних та тлумачних. Зокрема, в галузі фізики тлумачний.
Cловник такого типу вийшов у світ 30 років тому (Біленко І. І. Фізичний словник. – К.: Вища школа, 1979. – 336 с. ). Якщо зважити на те, що в Україні не видавався жоден енциклопедичний словник чи довідник із фізики, то фахівці мали послуговуватися лише російськими виданнями, самотужки перекладаючи, в разі потреби, професійні наукові терміни й поняття рідною мовою. Але ж створення термінологічних словників – як перекладних, багатомовних, так і тлумачних – є, з одного боку, необхідним узагальненням і потужним джерелом збагачення наукової лексики у певній галузі людської діяльності, а з іншого – ще й одним із дієвих засобів підвищення рівня знань та ефективності роботи викладачів та науковців.
Запропонований читачам "Тлумачний словник із фізики" значною мірою переймає на себе функції українського фізичного енциклопедичного словника, розширюючи вміст уведенням термінів російською та англійською мовами, а в окремих випадках здійснюючи етимологічні дослідження понять із посиланнями на грецькі та латинські першоджерела, що поглиблює їх тлумачення. Для виконання даної роботи автори попередньо попрацювали над складанням ґрунтовної словникової бази, над осмисленням питомого українського перекладу, над поясненням фізичних явищ і понять, підготувавши і оприлюднивши свого часу ряд українських комп'ютерних словників та видавши "Російсько-український словник фізичної термінології" (Київ, 1996). Основна термінологічна база тлумачного словника була створена під час виконання теми "Тлумачний російсько-український комп'ютерний словник з фізики" в рамках держбюджетної науково-дослідної роботи співробітниками КНУ імені Тараса Шевченка (2001–2005) під керівництвом д-ра фіз.-мат. наук, проф. О. В. Вакуленка.
До цієї роботи залучалися кандидати фіз.-мат. наук М. О. Вакуленко, О. І. Даценко, С. В. Кондратенко, В. М. Кравченко, В. А. Одарич, а також В. В. Стукаленко, Л. С. Головинська та О. М. Шелест.
Даний словник містить понад 6600 тлумачень, що значно перевищує обсяг згаданого вище словника І. І. Біленка. Тут подано роз'яснення основних термінів фізики та суміжних галузей – астрофізики, космології, біофізики, медичної фізики, фізичної хімії, математичної фізики, геофізики, мовознавчої фізики, музики. Це знадобиться читачеві, якому або необхідно пригадати зміст того чи іншого фізичного терміна, або ознайомитися з ним попередньо перед поглибленим вивченням матеріалу. До кожного українського терміна
подано російські та англійські відповідники. Обсяг статей нерівномірний, в кожному разі автори керувалися факторами новизни та рівнем складності матеріалу. Терміни подано трьома мовами: українською, російською та англійською, а їх тлумачення викладено українською.
Що ще подивитися