Інформація Коментарі (0)
Історіографія історії України: Курс лекцій
Історіографія історії України: Курс лекцій - Віктор Коцур,Анатолій Коцур
Посібник
Написано: 1999 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:18

Завантажити:

Історіографія історії України: Курс лекцій / Коцур В.П., Коцур А.П. - Чернівці: Золоті литаври, 1999. - 520 с.

Цей курс лекцій є першим навчальним посібником спеціально присвяченим українській історіографії. Широко висвітлені основні напрямки та діяльність представників різних течій і наукових шкіл в історичній думці України з давніх часів до сьогодення. Для студентів вузів.
Зміст
Вступ 7
Історіографія давньої історії України 11
Київська Русь та Галицько-Волинська держава в історичній літературі 30
Історичні знання в українських землях XIV - першій половині XVII ст 66
Історіографія часів Визвольної війни середини XVII ст. і складання державності українського народу 90
Особливості української історіографії XVIII ст 117
Історична думка в Україні першої половини XIX ст 147
Українська історіографія другої половини XIX ст 231
Українські історичні дослідження на початку XX ст 270
Історична наука тоталітарної доби та
посттоталітарного суспільства 314
Висновки 515