Інформація Коментарі (0)
Книга № 022 (1547)
Книга № 022 (1547) - «Литовська метрика»
Документ
Написано: 2010 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:36

Завантажити:

Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Metryka Litewska = Литовская Метрика / Lietuvos istorijos institutas - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993 ISBN 5-420-01071-2 (įr.)
Kn. 22: (1547); Užrašymų knyga 22 / parengė Andrii Blanutsa, Dmytro Vashchuk, Darius Antanavičius - Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2010, - XVI, 174 p. - Tekstas liet., lot., rusenu, ukr. - Kn. numeris nurodytas nugar. - Kn. taip pat: Įvadas (liet., angį., ukr.) / Andrii Blanutsa, Dmytro Vashchuk, Darius Antanavičius, p. V-XVI, - Bibliogr. įvado išnašose. - R-klės:
p. 125-167.

ISBN 978-9955-847-33-5


Lietuvos Metrika - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanceliarijoje XV-XVIII a. parengtų dokumentų kopijų knygos. Lietuvos Metrikos knygose įrašyti patys įvairiausi dokumentai, kaip antai: valdovo privilegijos bajorams dėl žemių dovanojimo, skyrimai į įvairias pareigas, privilegijos miestams ir miesteliams, testamentai, įvairių teismų sprendimai, centrinių institucijų raštai vietos pareigūnams, valstybės iždo dokumentai, diplomatinis susirašinėjimas ir kt. Lietuvos Metrikos Užrašymų knygą Nr. 22 sudaro Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto nurodymu 1547 m. atlikta Voluinės žemės žemvaldžių privilegijų, suteikiančių teisę privačiose valdose rinkti įvairius muitus, revizija. Knygoje įrašyti iš viso 79 dokumentai, apimantys daugiau nei
šimto metų laikotarpį (1426-1542 m.). Joje yra Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Vytauto, Švitrigailos, Kazimiero Jogailaičio, Aleksandro Jogailaičio, Žygimanto I, taip pat Bonos Sforzos privilegijų ir kitų dokumentų. Ši knyga - reikšmingas šaltinis Voluinės žemės, iki 1569 m. Liublino unijos įėjusios į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sudėtį, ponijos (didikų) latifundijų formavimuisi, taip pat privačių muitų tinklui pažinti. Ši knyga - Ukrainos ir Lietuvos istorikų bendradarbiavimo publikuojant Lietuvos Metriką rezultatas.
Що ще подивитися