Інформація Коментарі (0)
Книга № 006 (1494-1506)
Книга № 006 (1494-1506) - «Литовська метрика»
Документ
Написано: 2007 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:37

Завантажити:

Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Metryka Litewska. Knyga Nr. 6: (1494–1506); Užrašymų knyga 6 / Lietuvos istorijos institutas; parengė Algirdas Baliulis. – Vilnius: LII leidykla, 2007 (Vilnius: Petro ofsetas). – 515, [3] p. – Tekstas liet., angl., lenk., rus. – Tiražas 1200 egz. – ISBN 978-9986-780-95-3 (6 knyga) – ISBN 5-420-01071-2 (bendras).

Lietuvos Metrikos 6 užrašymų knyga viena seniausių išlikusių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanceliarijos knygų. Joje įrašyti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro 1494-1506 m. išduoti dokumentai bajorams: privilegijos, suteikiančios teisę valdyti žemes ir žmones, užimti įvairias pareigas, pirkimo ir pardavimo aktų patvirtinimai, muitinių nuomos sutartys; diplomatinis susirašinėjimas su užsienio valstybėmis ir kt.
Що ще подивитися