Інформація Коментарі (0)
Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. Том 1
Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. Том 1 - Валерій Смолій,Олександр Головко,Леонтій Войтович,Борис Черкас,Віталій Щербак,Сергій Леп'явко,Віктор Брехуненко,Олександр Моця,Валентина Матях,Олексій Струкевич,Валерій Степанков,Віктор Миколайович Горобець,Тарас Чухліб,Олексій Сокирко,Андрій Гурбик,Володимир Мільчев,Володимир Маслійчук
Нарис
Написано: 2006 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:40

Завантажити:

Через сто років після появи ґрунтовних праць з історії української козаччини Михайла Грушевського та Дмитра Яворницького сучасні українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва. До першого тому увійшли нариси, які охоплюють генезу Та еволюцію козацтва, його цивілізацій- ну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення політичної культури. Окрім того, розглянуто питання соціальної, військової, політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця XVIII століття. У другому томі розглянуто етнонаціональні аспекти феномена українського козацтва, козацьке право і судочинство, його православні та геральдичні традиції, специфіку козацького історіописання, сприйняття українського козацтйа у західноєвропейському світі. Спеціальні нариси присвячено еволюції козацького стану після ліквідації козацької держави та поглинення України іноетнічними імперськими структурами, відродженню козацтва в сучасній Українській державі. Розраховано на науковців, студентів і викладачів вузів, широкий читацький загал.
ЗМІСТ
Феномен українського козацтва (замість передмови) (В. А. Смолій) 5

Розділ 1. Генеза та еволюція українського козацтва 17

1.1. Проблема дослідження історичних попередників українського козацтва (О. Б. Головко) 18
1.2. Стени України у другій половині XIII - середині XV ст. (Л. В. Войтович) 37
1.3. Українське козацтво наприкінці XV - у першій половині XVI ст. (Б. В. Черкас) 57
1.4. Джерела формування українського козацтва (В. О. ГЦербак) 65
1.5. Реєстрові козаки на державній службі (В. 0. Щербак) 73
1.6. Козацьке землеволодіння (В. О. Щербак) 87
1.7. Витоки козацького права (В. О. Щербак) 94

Розділ 2. Цивілізаційна типологія українського козацтва та його світові аналоги 101

2.1. Аналоги українського козацтва у західному світі (С. А. Леп’явко) 102
2.2. Українське козацтво в колі східноєвропейських християнських козацьких спільнот (В. А. Брехуненко) 115
2.3. Українські козаки та їх рицарські аналоги в середньовічній Європі (О. П. Моця) 143
Розділ 3. Система ціннісних орієнтацій та політичний світогляд козацтва 159
3.1. Формування системи політичних цінностей козацької громади та їх укорінення в суспільну свідомість (В. М. Матях) 160
3.2. Орієнтації козацької еліти на політичну систему та суспільно-політичний устрій Української держави (О. К. Струкевич) 175
3.3. Самовизначення старшини щодо національних політичних інституцій (О. К. Струкевич) 190
3.4. Правові погляди та конституційні ідеї козацької старшини (О. К. Струкевич) 203
3.5. Типологія політичної культури (О. К. Струкевич) 216

Розділ 4. Державна ідея за козацької доби 227

4.1. Становлення козацького політичного автономізму (В. А. Смолій, В. С. Степанков) 228
4.2. Формування української державної ідеї та її особливості (В. А. Смолій, В. С. Степанков) 238
4.3. Від ідеї князівства Руського до подолання концепцій поліцентризму Гетьманщини (В. А. Смолій, В. С. Степанков) 254
4.4. Згасання державної ідеї (В. А. Смолій, В. С. Степанков) 268

Розділ 5. Політична система та інституційна модель Української козацької держави 281

5.1. Специфіка українського козацького державотворення (В. М. Горобець) 282
5.2. Генеральна та Старшинська ради (В. М. Горобець) 285
5.3. Інститут гетьманства та генеральної старшини (В. М. Горобець) 294
5.4. Центральні органи виконавчої та судової влади (В. М. Горобець) 314
5.5. Полково-сотенний устрій Гетьманату (В. М. Горобець) 314

Розділ 6. Міжнародні відносини та дипломатія 325

6.1. Українське козацтво у міжнародних відносинах XVI - середини XVII ст. (С. А. Леп 'явко) 326
6.2. Становлення дипломатичної служби Української держави та принципи її функціонування у роки Національної революції (В. А. Смолій, В. С. Степанков) 343
6.3. Мета й основні напрями зовнішньої політики уряду Богдана Хмельницького (В. А. Смолій, В. С. Степанков) 355
6.4. Особливості зовнішньої політики Гетьманщини (В. А. Смолій, B.C. Степанков) 371
6.5. Міжнародні відносини і дипломатія Українського Гетьманату після завершення Національної революції (Т. В. Чухліб) 387

Розділ 7. Боротьба українського козацтва за об’єднання Правота Лівобережної України 427

7.1. Політичні та військові спроби об’єднання козацької України (від Ю. Хмельницького до П. Дорошенка) (Т. В. Чухліб) 428
7.2. Об’єднавчі ініціативи козацтва Лівобережної України (71 В. Чухліб) 441
7.3. Прагнення козацтва Правобережної України до возз’єднання в єдиній державі (Т. В. Чухліб) 448
7.4. Крах об’єднавчих намірів українського козацтва (7. В. Чухліб) 463

Розділ 8. Військова організація та воєнне мистецтво українського козацтва 471

8.1. Козацьке військо до середини XVII ст. (Б. В. Черкас) 472
8.2. Воєнна справа українського козацтва періоду Хмельниччини (О. 71 Сокирко) 485
8.3. Козацьке військо періоду «Руїни» 60-70-х pp. XVII ст. (О. Г. Сокирко) 495
8.4. Козацьке військо у війнах останньої чверті XVII ст. (О. 71 Сокирко) 508
8.5. Українське козацьке військо в період Північної війни 1700-1721 pp. та організаційних реформ 30-60-х pp. XVIII ст. (О. Г. Сокирко) 514

Розділ 9. Запорозькі Січі 531

9.1. Генеза та шляхи розвитку запорозького козацтва (А. О. Іурбик, В. О. Щербак) 532
9.2. Томаківська Січ (А. О. Гурбик) 536
9.3. Базавлуцька та Микитинська Січі (В. О. Щербак) 548
9.4. Запорозька Січ у другій половині XVII - на початку XVIII ст.
(В. В. Сшаніславський) 558
9.5. Військо Запорозьке Низове під кримською протекцією (В. І. Мільчев) 587
9.6. Повернення Війська Запорозького Низового під царський скіпетр
(В. І. Мільчев) 604
9.7. Запорожці поза межами Запорозьких Вольностей (В. І. Мільчев) 618

Розділ 10. Козацтво Слобідської України 631

10.1. Генеза та еволюція слобідського козацтва (В. Л. Маслійчук) 632
10.2. Військово-політична діяльність та соціально-політична структура слобідських полків у другій половині XVII ст. (В. Л. Маслійчук) 643
10.3. Політика російського уряду щодо слобідського козацтва у XVIII ст. (В. Л. Маслійчук) 653

Список скорочень 689
Список літератури 690
Іменний покажчик (А. В. Блануца) 782
Що ще подивитися