Інформація Коментарі (0)
Національно-визвольна війна в Україні. 1648-1657. Збірник за документами актових книг
Національно-визвольна війна в Україні. 1648-1657. Збірник за документами актових книг - Лідія Сухих,Віктор Страшко
Документ
Написано: 2008 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:43

Завантажити:

Національно-визвольна війна в Україні. 1648-1657. Збірник за документами актових книг / Керівник проекту Музичук О. В.; Упор.: Сухих Л. А., Страшко В. В. Державний комітет архівів України. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – К., 2008. – 1011 с.

Це архівне видання послуговується всім дослідникам теми й періоду Національно-визвольної війни в Україні 1648-1657рр. під проводом Богдана Хмельницького для поглибленого їх вивчення. Базується на документах з актових книг – унікального джерела з історії України, що зберігається в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Величезний масив використаних документів (понад 4,7 тис.) стосується тієї частини України, що в результаті національно-визвольних змагань не увійшла до Козацької держави, але залишилася у складі Речі Посполитої; акти висвітлюють ці змагання не з точки зору ініціаторів, але протилежного їм табору. Видання складається з трьох частин. Перша включає 10 розділів, кожному з яких відповідає один з 1648-1657рр. друга частина має 8 розділів, кожен з яких являє собою складену упорядниками таблицю про сплату певного подимного податку, запровадженого упродовж досліджуваних років. Частина третя – це науково-довідковий апарат і додатки. Покажчики – імен та географічних назв, містять зведену інформацію і є самостійними науковими довідниками для істориків, краєзнавців і тих, хто займається генеалогією. Додано словник термінів і застарілих слів; важливу інформацію містять й інші додатки. У передмові визначено основні засади й принципи організації видання, особливості подання текстів документів тощо.