Інформація Коментарі (0)
Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734-1775. Корпус документів. Том 3
Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734-1775. Корпус документів. Том 3 - Любов Гісцова
Документ
Написано: 2003 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:15

Завантажити:

Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734-1775 [Текст] : корпус документів / ред. кол. П. С. Сохань [та ін.] ; Центр. держ. істор. арх. України, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К. : [б. и.], 1998 . - (Джерела з історії українського козацтва). - ISBN 966-02-0104-4.

Том 3 / Упорядники: Гісцова Л. З., Демченко Л. Я., Кузик Т. Л., Муравцева Л. М., Сухих Л. А. — Київ, 2003. — 952 с. (Державний комітет архівів України; Центральний державний історичний архів України, м. Київ; Інститут української археографії та джерелознавства ім М. С. Грушевського НАН України; Археографічна комісія НАН України).

У третьому томі серійного видання документів Архіву Коша Нової Запорозької Січі опубліковано документи справ 16–20 фонду 229, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ.
Ці документи стосуються, головним чином, взаємин Запорожжя з Гетьманською Україною (справа 16), Кримським ханатом і турецькою адміністрацією в м. Очаків (справи 17 і 19), а також розшуку в Запорожжі російських дезертирів і втікачів-кріпаків (справа 18) та боротьби проти гайдамаків (справа 20).