Інформація Коментарі (0)
Код української літератури. Проект психоісторії новітньої української літератури
Код української літератури. Проект психоісторії новітньої української літератури - Ніла Зборовська
Не визначено
Твір додано: 22-10-2021, 15:42

Завантажити:

FB2
У монографії розгорнуто авторський проект психоісторії української літератури. Вперше поєднано символічну теорію класичного психоаналізу, що приховує у собі код національної державності, з практикою новітньої української літератури, яка у своїх пророчих текстах моделює код української державності. Зіставлено аристократичний проект української літератури, де утверджується код національної державності, з маргінальними, в яких він руйнується. Основою дослідження є розрізнення імперського і національного суб'єктів у психоісторії літератури, що проявляється на психологічному, мовному, світоглядному і релігійному рівнях.
Адресована теоретикам та історикам літератури, літературним критикам, викладачам світової та української літератур, аспірантам, студентам, учителям-філологам. Прислужиться всім, хто цікавиться психоаналітичною інтерпретацією літературних текстів.
Замість вступу. Пошуки коду як головна проблема постколоніального літературознавства
1. Психоісторія літератури як теоретична проблема: онтогенез і філогенез
1.1. Материнський код у теорії онтогенезу М. Кляйн
Параноїдно-шизоїдна стадія як перша позиція материнського коду
Депресивна стадія як головна позиція материнського коду
Головні психічні захисти материнського коду
Батьківський код
1.2. Батьківський код у теорії онтогенезу З. Фройда
Головна едіпова позиція і формування ідеалу-Я
NB
1.3. Проблематика моделювання психоісторії літератури
Фольклор і психоісторія
Дефінітивні синівські характери і провідний батьківський характер у розгортанні психоісторії національної літератури
Художні системи і психоісторія
Суб’єктно-об’єктний характер літературного процесу
Російська і українська літератури: психоісторичне розрізнення
Материнсько-батьківський код у мікропсихоаналізі
NB
2. Класичний цикл у психоісторії новітньої української літератури
2.1. «Енеїда» І. Котляревського як параноїдно-шизоїдна позиція материнського коду
Котляревщина
Маргінальний комплекс «Енеїди»
2.2. Поезія Т. Шевченка: депресивно-репараційна позиція материнського коду і пошуки Великого Слова
Мазохістські й садистські інтенції в синівському національному характері
Пророцтво «Великого льоху» як деконструкція імперського християнства
Кастраційний національно-визвольний механізм «високого» українського романтизму
Материнсько-батьківський код як український синтез романтизму і реалізму
NB
2.3. Марко Вовчок як імітація творчості в українській психоісторії
Приватна історія: батьківський комплекс
Літературна позиція: імітація і садомазохістські сюжети
NB
2.4. Пошуки втраченого коду мужності в українській класиці
Аристократичний код мужності і маргіналізація України у «Чорній раді» П. Куліша
Пропаща народна мужність у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Монотеїстичний заповіт у поемі «Мойсей» І. Франка
NB
2.5. Батьковбивство в коді російської імперської літератури: деконструкція національного монотеїзму
Європейське тлумачення коду карамазовщини і українська реальність
NB
3. Психоісторія модерної української літератури
3.1. Модерне європейське порубіжжя: психосемантика кризової мужності і кризової жіночості
Символічне вбивство Бога-отця як імперський дискурс
Істерія як реакція на боговбивство
NB
3.2. Українське порубіжжя як психоісторична проблема
Розщеплення національного еросу і модерна проблема синтезу
NB
3.3. Модерністська психосемантика еросу в українській літературі
Фатальна Жінка в імперському та національному дискурсах європейського порубіжжя
Материнський фатальний код в істеричному дискурсі переслідування Лесі Українки
Патріотичний пророчий ерос Лесі Українки
Проблематика батьківського еросу у пророчій драмі Лесі Українки: між Дон Жуаном і Месією
Десублімація еросу в «Лісовій пісні» Лесі Українки
Меланхолійна прелюдія до «поважної» творчості О. Кобилянської
Батьківсько-синівський ерос і проблема свідомої матері у порубіжній творчості В. Винниченка
NB
3.4. Психотична (постмодерністська) позиція в історії української літератури (20-ті роки XX ст.)
Матеревбивство як синівське порушення батьківського коду мужності
Психотичне блазнювання як інфантилізація національного характеру
Імперське розщеплення еросу і розпад національного світу
NB
3.5. Епоха українського соцреалізму як маргінальна імітація батьківського коду мужності (30—50-ті роки XX ст.)
Поетичний український соцреалізм
Прозовий український соцреалізм
NB
4. Постмодерний цикл у психоісторії української літератури
4.1. Шістдесятництво як наївний дискурс батьківства
Наївні пошуки батьківського коду мужності у прозі Гр. Тютюнника
Шістдесятницький дискурс несвідомої любові
4.2. Химерне блазнювання як регресія до материнського коду
4.3. Реалістична і романтична моделі постмодерного синтезу батьківсько-материнського коду
NB
4.4. Вісімдесятництво як колоніальна симптоматика
Театралізація як колоніальний невротизм
Чоловічий внутрішній театр особистості
Блазнюючий симптом, або донжуанівська імітація вибору
Садоавангардистський симптом як симптом ненависті
Кастраційний симптом як симптом страхітливого
Жіночий внутрішній театр особистості
Істеричний симптом
Імітаційний симптом
Фемінізм як сестровбивство
NB
Замість висновків Код української літератури як код української державності