Інформація Коментарі (0)
№16
№16 - «Studia methodologica»
Альманах
Написано: 2005 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:50

Завантажити:

PDF
Цей випуск альманаху присвячений проблемам сучасної наратології і містить матеріали Міжнародної наукової конференції «Наративні виміри літератури», що відбулась 23-24 жовтня 2003 р. у Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

Наративні виміри літератури. Матеріали міжнародної конференції з наратології. Тернопіль, Україна, 23-24 жовтня 2003 р. /Упорядник І.В.Папуша //Studia methodologica. Вип. 16. — Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2005. – 330 с.
ISBN 966-07-0234-5
Від упорядника … 9

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ
Роман ГРОМ’ЯК (Тернопіль, Україна) ПРОБЛЕМА ВКЛЮЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ТРАДИЦІЙ У СУЧАСНУ НАРАТОЛОГІЮ … 10
Анатолій НЯМЦУ (Чернівці, Україна) АКСІОЛОГІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОПОВІДНОГО ЦЕНТРУ (ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ) … 20
Ігор ПАПУША (Тернопіль, Україна) "ЩО ТАКЕ НАРАТОЛОГІЯ?" (ОГЛЯД КОНЦЕПЦІЙ) … 29
Игорь СИЛАНТЬЕВ (Новосибирск, Россия) ФАБУЛА, СЮЖЕТ И МОТИВ В СИСТЕМЕ НАРРАТИВА … 46
Надія ДЕНИСЮК (Тернопіль, Україна) ПИТАННЯ НАРАТИВУ В КОНЦЕПЦІЇ ФІКЦІЙНОГО СВІТУ ПЕТЕРА ЛАМАРКА ТА СТЕЙНА ОЛСЕНА … 52
Юрій ЗАВАДСЬКИЙ (Тернопіль, Україна) КІБЕРТЕКСТ І ЕРҐОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА: ТИПОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ МЕРЕЖЕВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЕСПЕНА ДЖ. ААРСЕТА … 54
Світлана ЛУЦАК (Івано-Франківськ, Україна) АСПЕКТИ ДОМІНУВАННЯ ФОКАЛІЗАЦІЙНОГО РІВНЯ ХУДОЖНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕМИ “ПОХОРОН” ІВАНА ФРАНКА) … 59
Оксана КАПЛЕНКО (Ніжин, Україна) СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ НАРАТИВНОЇ КАТЕГОРІЇ „ГОЛОС” В АВАНГАРДНІЙ ПРОЗІ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (МАЙК ЙОГАНСЕН, ЛЕОНІД СКРИПНИК) … 65
Марія ДЕМ'ЯНЮК (Хмельницький, Україна) ДО ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У ЛІТЕРАТУРНОМУ ТЕКСТІ … 70
Мар'яна ЛАНОВИК (Тернопіль, Україна) НАРАТОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ … 73

АВТОР І ЧИТАЧ
Олена ГАЛЕТА (Львів,Україна) МІЖ АВТОРОМ І ЧИТАЧЕМ: ФЕНОМЕН УПОРЯДНИКА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ … 81
Мар’яна ЧЕЛЕЦЬКА (Львів, Україна) ЦЕНТРИ ТЯЖІННЯ ЗАГОЛОВКА У ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ: ГОРИЗОНТИ АВТОРА І ЧИТАЧА (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ІВАНА ФРАНКА) … 87
Мар’яна ГІРНЯК (Львів, Україна) АВТОР У ТЕКСТІ: ПРИСУТНІСТЬ ЧИ ЗНИКНЕННЯ? (НА МАТЕРІАЛІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПРОЗИ В.ПЕТРОВА-ДОМОНТОВИЧА) … 93
Юлія КІНДЗЕРСЬКА (Тернопіль, Україна) ОБРАЗИ ЧИТАЧА ТА АВТОРА ЯК ФОРМАНТИ МЕТАЛІТЕРАТУРНОГО ДИСКУРСУ У РОМАНІ ДЖОНА ФАУЛЗА “МАГ” … 101
Ольга КОГУТ (Тернопіль, Україна) ТЕОРЕТИЧНІ МЕЖІ “АВТОРСЬКОЇ МАСКИ” В ПОСТМОДЕРНІЙ ЛІТЕРАТУРІ … 107
Наталія ГРИЦАК (Тернопіль, Україна) ПРОБЛЕМА “АВТОРА – ЧИТАЧА” У СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ … 114
Ігор КУЗАВА (Луцьк, Україна) Я-АВТОРА, АВТОРСЬКА ПОЗИЦІЯ І НАРАТИВНИЙ ДИСКУРС У ПОВІСТІ В.АСТАФ’ЄВА „ВЕСЁЛЫЙ СОЛДАТ” … 117
Наталя СЕМАЩУК (Тернопіль, Україна) ТРАНСФОРМАЦІЇ РОЗПОВІДНОГО “Я” У ПОВІСТІ ВІТОЛЬДА ҐОМБРОВІЧА "ФЕРДИДУРКЕ" … 121

НАРАТОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ КОМПАРАТИВІСТИКИ
Олександр КЕБА (Кам’янець-Подільський, Україна) МОТИВНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП НАРАТИВУ ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА І АНДРІЯ ПЛАТОНОВА … 126
Надія БУКЕТОВА (Тернопіль, Україна) НАРАЦІЙНІ МОДУЛЯЦІЇ В “ЦАРІВНІ” О.КОБИЛЯНСЬКОЇ ТА “МІСІС ДЕЛОУЕЙ” В.ВУЛФ … 130
Ольга ЦАРИК (Тернопіль, Україна) ОПОВІДНІ ВІДПОВІДНОСТІ В НОВЕЛАХ Б. ЛЕПКОГО ТА ВЛ. ОРКАНА … 135
Галина ЧУМАК (Тернопіль, Україна) НАРАТИВ МОДЕРНОСТІ У ТВОРЧОСТІ ДЖ. ДЖОЙСА ТА Т.С. ЕЛІОТА (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ „УЛІСС” ТА ПОЕМИ „БЕЗПЛІДНА ЗЕМЛЯ”) … 140

АНАЛІТИКА КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ
Микола ТКАЧУК (Тернопіль, Україна) НАРАТОР-МЕДІУМ У ПРОЗОВИХ ТВОРАХ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА … 148
Віра БОДНАР (Тернопіль, Україна) РЕЦЕПТИВНА СТРАТЕГІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАРАЦІЇ МАЛОЇ ЕПІЧНОЇ ПРОЗИ (ОПОВІДАННЯ І.ФРАНКА «МІСІЯ», «ЧУМА») … 155
Людмила СОБЧУК (Тернопіль, Україна) РОЗПОВІДНА МАЙСТЕРНІСТЬ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО У СВІТЛІ СУЧАСНОЇ НАРАТОЛОГІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ “СІРОМАНЕЦЬ”) … 160
Ярослав КОЗАЧОК (Київ, Україна) НАЦІЄТВОРЧИЙ ХАРАКТЕР ПРОЗОВИХ ТЕКСТІВ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА … 164
Луїза ОЛЯНДЕР (Луцьк, Україна) НАРАТИВНА СТРАТЕГІЯ У ТВОРІ ГЕЛІЯ СНЄГІРЬОВА “.............” (РОМАН-ДОНОС) … 173
Світлана ЖУРБА (Кривий Ріг, Україна) НАРАТИВНА СТРАТЕГІЯ ПОВІСТІ “САНАТОРІЙНА ЗОНА” М.ХВИЛЬОВОГО … 179
Ольга ПАПУША (Тернопіль, Україна) СПОСОБИ РЕГУЛЮВАННЯ НАРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ФОКАЛІЗАЦІЯ … 182
Світлана БОРОДІЦА (Тернопіль, Україна) МЕТАЕТИЧНИЙ КОД У НАРАТИВНІЙ СТРУКТУРІ РОМАНУ “МАРІЯ” У.САМЧУКА … 197
Фелікс ШТЕЙНБУК (Ялта, Україна) НАРАЦІЯ ПРОФАНАЦІЇ (ЗА РОМАНОМ ДМИТРА ЛІПСКЕРОВА «ПОСЛЕДНИЙ СОН РАЗУМА») … 201
Наталія ПОПЛАВСЬКА (Тернопіль, Україна) НАРАТИВНІ ПРИНЦИПИ ІПАТІЯ ПОТІЯ (“ЛИСТ ДО КНЯЗЯ КОСТЯНТИНА КОСТЯНТИНОВИЧА ОСТРОЗЬКОГО”) … 205
Микола ЛЕГКИЙ (Львів, Україна) “МАЛОРОССИЙСКИЕ ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫВАЕМЫЕ ГРЫЦЬКОМ ОСНОВЬЯНЕНКОМ”: НАРАТИВНО-ПОЕТИКАЛЬНА РЕТРОСПЕКТИВА … 209
Зоряна ЛАНОВИК (Тернопіль, Україна) НАРАТИВНА ПРИРОДА БІБЛІЙНИХ ТЕКСТІВ … 215
Семен АБРАМОВИЧ (Чернівці, Україна) МИСТЕЦТВО НАРРАЦІЇ У БІБЛІЙНІЙ ПРОЗІ … 222
Світлана ПРИТОЛЮК (Тернопіль, Україна) ХАРАКТЕР НАРАЦІЇ У РОМАНІ К.Е.ФРАНЦОЗА “БЛАЗЕНЬ” … 227

АНАЛІТИКА ДИСКУРСИВНИХ ПРАКТИК
Edward KASPERSKI (Warszawa, Polska) GATUNKOWA TOŻSAMOŚĆ POWIEŚCI F. KAFKI (AMERYKA, PROCES, ZAMEK) … 232
Олена МАЦИБОРСЬКА (Луцьк, Україна) МОДЕРНІЗАЦІЯ МІФОЛОГІЧНОГО НАРАТИВУ В ОДІССЕЇ АКМЕЇСТІВ І НЕОКЛАСИКІВ … 237
Софія БОРОДАВЧУК (Тернопіль, Україна) ЛІТЕРАТУРНИЙ ТЕКСТ 20-30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (СПРОБА НАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ) … 243
Татьяна ВОЛКОВА (Кельце, Польша) НАРРАТИВНОЕ НАЧАЛО В АВТОРСКОЙ ПЕСНЕ 60-70-х ГОДОВ … 251
Вікторія ПРИХОДЬКО (Луцьк, Україна) ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗМІСТУ ТЕКСТУ І НАРАТИВНА СТРАТЕГІЯ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ … 258
Marin POSTU (Chisinau, Moldova) THE DICHOTOMY «JE-NOUS» IN PROUST’S NARRATIVE DISCOURSE … 262
Микола КЕБАЛО (Тернопіль, Україна) РОЗВИТОК НАРАТИВНОГО ДИСКУРСУ НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ПРОЗИ ІВАНА ФРАНКА … 264
Вікторія СІРУК (Луцьк, Україна) БЕЗФАБУЛЬНА “МАЛА” ПРОЗА ВІСІМДЕСЯТНИКІВ: НАРАТИВНИЙ АСПЕКТ … 274
Zdeňka MATYUŠOVÁ (České Budějovice, Česka republika) FENOMÉN RUSKÉ PRÓZY S VESNICKOU TEMATIKOU V PROMĚNÁCH ČASU … 282
Марта РУДЕНКО (Тернопіль, Україна) КОНСТРУКЦІЯ «ТЕКСТ У ТЕКСТІ» В НАРАТИВНОМУ ДИСКУРСІ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО … 289
Евгений КОЖЕМЯКИН (Белгород, Россия) ПРОТОТИПИЗАЦИЯ И КАТЕГОРИЗАЦИЯ КАК ОСНОВАНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА .. 298
Ірина МУРАДХАНЯН (Чернівці, Україна) МАКАБРИСТИЧНІ МОТИВИ В РОМАНІ С.КІНГА “ТЕМНА ПОЛОВИНА” … 302
Любов ЦАРИК (Тернопіль, Україна) ТИПОЛОГІЯ НАРАТИВНОГО ДИСКУРСУ ЛІРО-ЕПІКИ В.СОСЮРИ … 305
Леся ГИЖА (Тернопіль, Україна) СЕМАНТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАРАТИВУ В РОМАНІ Д.КОНРАДА «СЕРЦЕ ТЕМРЯВИ» … 314
Виктория ДРАГАН (Горловка, Украина) ОБРАЗ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ … 323
Що ще подивитися