Інформація Коментарі (0)
№15
№15 - «Studia methodologica»
Альманах
Написано: 2005 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:50

Завантажити:

PDF
МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Я. Вежбінський (Лодзь). До питання семантики протиставлених синонімів у російській мові … 3
М. Лабащук (Тернополь). Личностные и социальные аспекты онтологии языка … 11
Ю. Ситько (Севастополь). Задачи истории методологии отечественной лингвистики применительно к функционально-прагматической методологии в российской грамматике второй половины XIX - начала ХХ веков … 17
Л. Козуб (Тернопіль). Закономірності просодичного оформлення англійських телерекламних текстів середньої тривалості звучання … 22
С. Данилюк (Київ). Морфологічні особливості англомовних електронних текстів персональних інтернет-сторінок сучасних лінгвістів … 31

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ
А. Цяпа (Тернопіль). Автобіографія і читання. Засліплений читач … 40
Ю. Завадський (Тернопіль). Нелінійний літературний текст: історія, технологія та поетикальні особливості … 45
В. Дуркалевич (Люблін). Символічний код текстуального простору художньої прози І. Франка початку ХХ ст … 52
Ю. Логвиненко (Суми). Динаміка характеру символічних значень архетипних символів у сучасній поезії (теоретичний та практичний аспект) … 58
О. Крутиголова (Тернопіль). Переклад як семіотична система … 64
A. Kravchenko (Дрогобич). Rainer Maria Rilke im kontext des jahrhundertendes … 71
Н. Колесникова (Тернопіль). Джон Стейнбек в кругу американской критики … 78
І. Коханська (Кременець). Смерть та її постаті в романі Е.Хемінгвея «По кому подзвін» … 83
І. Плавуцька (Тернопіль). Проблема теккереївської концепції сатири і гумору у циклі лекцій «Англійські гумористи XVIII ст.» … 92
Н. Ліщинська (Тернопіль). Психологія зла у романі Вільяма Голдінга «Володар Мух» … 98
Т. Ткачук (Івано-Франківськ). Генеза та типологія раннього українського і польського модернізму (кінець ХIХ-поч.ХХст.) … 100
В. Працьовитий (Львів). Жанрово-стильові особливості трагедії «Украдене щастя» Івана Франка … 108
О. Когут (Тернопіль). Мотив Гри як чинник моделювання узагальнених ситуацій у притчевих творах (В.Дрозд «Самотній Вовк», Т.Пулатов «Плаваюча Євразія») … 119
С. Новак (Дрогобич). Національна інтенціональність і поетикальні особливості притч Володимира Бірчака … 126
О. Назаренко (Дніпропетровськ). Вираження національних ментальних рис у фразеотематичних групах «воля», «природа» ..133
Т. Саварин (Тернопіль). Історія фіксації та дослідження лемківських весільних обрядових пісень у післявоєнний період (галицька Лемківщина) … 138
Що ще подивитися