Інформація Коментарі (0)
Книга № 037 (1552-1561)
Книга № 037 (1552-1561) - «Литовська метрика»
Документ
Написано: 2011 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:02

Завантажити:

PDF
Lietuvos metrika Kn. 37: (1552-1561); Užrašymų knyga 37/ parengė Darius Baronas - Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011, -632 p. – Tekstas liet.,lot., senąja rusų (gudų) k. ISBN 978-9955-847-49-6

Lietuvos Metrikos 37- oje Užrašymų knygoje skelbiamų dokumentų didžiąją dalį sudaro LDK Žygimanto Augusto laikais ( 1522-1561) paskelbti oficialūs raštai, korespondencija, aplinkraščiai, įsakymai, privilegijos, Livonijos pilių ginkluotės inventoriai, valstybės pareigūnų įrašai ( iš viso 619). Tarp jų yra ir senesnių dokumentų iš LDK Kazimiero, Aleksandro ir Žygimanto senojo laikų ( tokių yra 35) . Dauguma dokumentų rašyti rusėnų kalba, tik 8 dokumentai lotyniški ir 2 lenkiški. Knygos dokumentai atspindi labai įdomų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos laikotarpį: Tai ir santykiai su Maskva ir Krymu, LDK ir Livonijos gynimo reikalai , kariuomenės organizavimas ir su tuo susijusios mokesčių surinkimo problemos, Valakų reformos eiga, pareigūnų karjera ir daugybė kitų dalykų. Skelbiamą knygą sudaro įvadas lietuvių ir lenkų kalbomis, dokumentų korpusas ir pagalbinės dalys: chronologinis dokumentų sąrašas, pastabos ( jas galime laikyti ir lietuvišku dokumentu sąrašu), naudota literatūra ir santrumpos, lotyniškų ir lenkiškų dokumentų rodyklė, rusėniškų dokumentų dalykų rodyklė ir asmenvardžių bei vietovardžių rodyklė.
Що ще подивитися