Інформація Коментарі (0)
Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734-1775. Корпус документів. Том 2
Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734-1775. Корпус документів. Том 2 - Любов Гісцова
Документ
Написано: 2000 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:16

Завантажити:

Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734-1775 [Текст] : корпус документів / ред. кол. П. С. Сохань [та ін.] ; Центр. держ. істор. арх. України, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К. : [б. и.], 1998 . - (Джерела з історії українського козацтва). - ISBN 966-02-0104-4.

Том 2 / Упорядники: Гісцова Л. З., Автономов Д. Л., Демченко Л. Я., Дрозд Є. І., Ігнатова О. В., Кузик Т. Л., Лащенко Х. Г., Муравцева Л. М., Стафійчук В. В., Сухих Л. А. — Київ, 2000. — 752 с. (Державний комітет архівів України; Центральний державний історичний архів України, м. Київ; Інститут української археографії та джерелознавства ім М. С. Грушевського НАН України).

До другого тому серійного видання документів Архіву Коша Нової Запорозької Січі включено справи 9-15 фонду 229, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Ці документи висвітлюють відносини Запорожжя з Кримським ханством, Військом Донським та Очаковом – опорним пунктом Османської імперії на півдні України, їхні взаємні претензії та шляхи розв’язання прикордонних конфліктів. Значний інтерес становлять матеріали спільних конференцій (засідань) запорозьких і татарських комісій, насамперед щоденник цих засідань. Опубліковані документи є також важливим джерелом для вивчення тогочасної топоніміки, історичної географії і матеріальної культури татар і українців. Документи справи 9 присвячено питанням матеріального і військового забезпечення запорожців.

ISBN 966-02-1679-3