Інформація Коментарі (0)
Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734-1775. Корпус документів. Том 1
Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734-1775. Корпус документів. Том 1 - Любов Гісцова
Документ
Написано: 1998 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:16

Завантажити:

Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734-1775 [Текст] : корпус документів / ред. кол. П. С. Сохань [та ін.] ; Центр. держ. істор. арх. України, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К. : [б. и.], 1998 . - (Джерела з історії українського козацтва). - ISBN 966-02-0104-4.

Том 1 / Упорядники: Гісцова Л. З., Автономов Д. Л., Дрозд Є. І., Лащенко Х. Г., Омельченко А. Ю., Полегайлов А. Г., Стафійчук В. В., Сухих Л. А. — Київ, 1998. — 696 с. (Головне архівне управління при Кабінеті міністрів України; Центральний державний історичний архів України, м. Київ; Інститут української археографії та джерелознавства ім М. С. Грушевського НАН України).

До першого тому документів Архіву Коша Нової Запорозької Січі ввійшли 1–8 справи, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ, у фонді 229. Частина документів пов’язана з переходом Війська під протекторат Росії у 1734 році. Великий інтерес становлять документи, що висвітлюють стосунки запорожців з Кримом, Польщею та Військом Донським, їхні взаємні прикордонні претензії та матеріали щодо розв’язання цих справ. До тому включено 74 атестати, видані Кошем, які містять біографічні відомості про запорожців, їхню службу в куренях і походах за період 1671–1771 рр. У збірнику відображено листування з приводу розшуку на Запорожжі російських селян-утікачів та дезертирів. Окремо подано документи щодо організації церковної справи на Запорожжі, автономії запорозької церкви тощо.

ISBN 966-02-105-2