Інформація Коментарі (0)
Книга № 003 (1440-1498)
Книга № 003 (1440-1498) - «Литовська метрика»
Документ
Написано: 1998 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:37

Завантажити:

PDF
Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Литовская Метрика. Knyga Nr. 3: (1440–1498); Užrašymų knyga 3 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Lina Anužytė, Algirdas Baliulis]. – Vilnius: Žara, 1998 (Kaunas: Aušra). – 166 p. – Tekstas liet., angl., lenk., rus. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9986-34-026-8 (3 kn.). – ISBN 9986-34-027-6 (bendras)

Lietuvos Metrikos 3-ją užrašymų knygą sudaro trumpi įrašai apie Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Žygimanto Kęstutaičio, Kazimiero ir Aleksandro bajorams dovanojamas žemes ir žmones. Antrojoje knygos pusėje įrašyti pilni Ldk Aleksandro duotų privilegijų tekstai. Knygos gale pateikiami Vinicos, Žitomiro ir Čudnovo miestų aprašymai.

В 3-ей книге записей Литовской Метрики помещены короткие записи великих князей литовских Жигимонта Кеистутовича, Казимра и Александра, о даровании боярам земель и людей, в конце книги - описання городов Виницы, Житомира и Чуднова.
Що ще подивитися