Інформація Коментарі (0)
Академічні й доакадемічні образи української історіографії
Академічні й доакадемічні образи української історіографії - Олександр Удод,Дмитро Вирський,Андрій Бовгиря,Олексій Ясь,Вадим Бондар,Наталка Пазюра,Володимир Горак,Світлана Батуріна,Ольга Ковалевська,Ольга Гончар,Віталій Тельвак
Нарис
Написано: 2012 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:39

Завантажити:

Академічні й доакадемічні образи української історіографії: Колективна монографія / Відп. ред. та керівник авт. колективу О. А. Удод. - К.: НАН України. Ін-т історії України, 2012.-720 с.

ISBN 966-8126-39-4

Висвітлюються актуальні питання української історіографії, зокрема з теорії, методології й історії історичної науки, біоісторіографії, проблемної історіографії та ін. Розглядаються наукова спадщина та історичні погляди відомих учених, у т.ч. М. Грушевського, М. Костомарова, П. Куліша М. Максимовича та ін. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться українською історіографією.
ЗМІСТ
Передмова 4

Образи історіописання

Олександр Удод. Історія історичної науки в Україні: проблеми дисциплінарної структури та предметної області досліджень 7
Дмитро Вирський. Річпосполитська історіографія України (кінець XV ст. - 1659 р.) 27
Андрій Бовгиря. Образи козацького історіописання XVII-XVIII ст 150
Олексій Ясь. Ідеї та образи українського романтичного історіописання XIX ст. 193

Образи української історії

Вадим Бондар. Образ українського селянства другої половини XIX - початку XX ст. в сучасному історіописанні 396
Наталка Пазюра. Історія України в науковій спадщині Андрія та Миколи Стороженків 432
Володимир Горак. Способи історіописання ролі селянства України у військово-політичних подіях періоду громадянської війни (1917-1920 pp.) 444
Світлана Батуріна. Образи української історії в дидактичній літературі країн-сусідів 486

Персональні образи - історичні діячі та вчені

Ольга Ковалевська. Образ гетьмана Івана Мазепи в українській історіографії 517
Ольга Гончар. Образ Миколи Костомарова в сучасному українському історіописанні 573
Віталій Тельвак. Образ Михайла Грушевського у дзеркалі національних історіографічних традицій (перша третина XX ст.) 618
Що ще подивитися