Інформація Коментарі (0)
№31
№31 - «Studia methodologica»
Альманах
Написано: 2011 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:46

Завантажити:

PDF
Studia methodologica. – Випуск 31. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – 210 с.
МЕТОДОЛОГІЧНІ СТУДІЇ
Марія ЗУБРИЦЬКА. ТОПОС МАРГІНАЛЬНОСТІ В КУЛЬТУРНІЙ І ЛІТЕРАТУРНІЙ АНТРОПОЛОГІЇ … 6
Евгений НИКОЛЬСКИЙ, Владимир ЕФИМОВ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ … 10
Наталія БОРОДІНА. ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ПРОБЛЕМА ОФОРМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ВЕБ-РЕСУРСІВ … 17

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Юрій СИТЬКО. ДО ПРОБЛЕМИ ЗНАЧЕННЯ ПРИЙМЕННИКІВ … 24
Наталія ДИКА. ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ГРАМАТИКИ … 29
Наталя РУСАЧЕНКО. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВОКАЛІЧНИХ АЛЬТЕРНАЦІЙ У СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI – XVIII CТ … 33
3інаїда ПІДРУЧНА. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ … 39
Олена ХЛИПАЛО. КЛАСИФІКАЦІЯ ТВІРНИХ ДІЄСЛІВ, ЩО МОТИВУЮТЬ ІМЕННИКИ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ … 43
Леся БІЛОВУС. ПРОБЛЕМА МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ВНУТРІШНЬОГО ЛЕКСИКОНУ ЛЮДИНИ … 46
Ірина ЯРОЩУК. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ … 49
Тетяна ВИДАЙЧУК. ДЕЯКІ ФОНЕТИКО-ОРФОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ПАМ’ЯТОК РЕЛІГІЙНОГО ТА ДІЛОВОГО ПИСЬМА XVI – XVIII СТ.) … 53
Ірина САЄВИЧ. КОНЦЕПТ «СОНЦЕ» В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ … 58
Олена ДОЦЕНКО. ІМПЛІЦИТНІ СМИСЛИ В КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІЙ СТРУКТУРІ СУДОВОГО ДИСКУРСУ … 62
Любов ШНУРОВСЬКA. БІЛІНГВІЗМ І БІКУЛЬТУРАЛІЗМ В ІНШОМОВНОМУ ДИСКУРСІ ІНДИВІДА … 67
Ганна ЧЕРНОБАЙ. ПСИХОЛОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗОСОБОВИХ КОНСТРУКЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ СТАНІВ ПРИРОДИ І ВНУТРІШНІХ СТАНІВ ЛЮДИНИ … 72
Ольга ВАЛІГУРА. МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПОРОДЖЕННЯ ІНТЕРФЕРОВАНОГО МОВЛЕННЯ БІЛІНГВОМ … 76

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Іван ЛУЧУК. ЩО ТАКЕ ПИСЬМЕННИЦЬКА КРИТИКА … 81
Данило ІЛЬНИЦЬКИЙ. У ПРОЕКЦІЇ ДВОХ ДЗЕРКАЛ: ІНҐАРДЕН І АНТОНИЧ У ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ … 87
Тарас ДЗИСЬ. ПРОБЛЕМА КОМПЕТЕНТНИХ ЧИТАЧІВ ПРОЗИ І ПУБЛІЦИСТИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ У ГАЛИЦЬКО-АВСТРІЙСЬКОМУ РЕҐІОНІ (Й. РОТ, Р. КУПЧИНСЬКИЙ,
М. ІРЧАН, Б. ЛЕПКИЙ, О. ТУРЯНСЬКИЙ) … 94
Ольга БОДНАР. ВІЛЬЯМ ФОЛКНЕР І ВАЛЕРІЙ ШЕВЧУК: АВТОРСЬКІ КОНЦЕПТИ СВІТОБАЧЕННЯ … 97
Юлія ГАЛАН. НАРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ЧИТАЧА У СВІТ ФІКЦІЙНОЇ ДІЙСНОСТІ У РОМАНІ ДЖОРДЖ ЕЛІОТ «САЙЛЕС МАРНЕР» … 102
Таміла КОТОВСЬКА. ВИВЧЕННЯ КОНЦЕПТУ ПРІРВИ У СИМВОЛІЦІ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКОГО ЗБЛИЖЕННЯ З ПОГЛЯДУ ЛІТЕРАТУРНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ Б.БОЙЧУКА ТА Н.СПАРКСА)...105
Наталія МИКОЛАЙЧУК. «ПЕРЕВТІЛЕННЯ» Ф.КАФКИ В ПРОЕКЦІЇ ПСИХОАНАЛІЗУ … 110
Мар’яна СОКОЛ. ЕПІГРАФ ЯК ПАРАТЕКСТ … 115
Лілія ШТОХМАН. НАРАТОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЖІНОЧОГО ПИСЬМА У ДОСЛІДЖЕННЯХ КІМБЕРЛІ РЕЙНОЛДС … 119
Юлія КОСТЮК. ПОВТОРЕННЯ МИНУЛОГО В РОМАНІ ТОНІ МОРРІСОН «УЛЮБЛЕНА»...124
Марта ГОСОВСЬКА. ПРОБЛЕМИ ФЕМІНІСТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ: ОДІССЕЯ СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ … 129
Богдана САЛЮК. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ БЕШКЕТНИКІВ ДИТЯЧИХ ОПОВІДАНЬ В. ВИННИЧЕНКА ТА ПОВІСТІ Н. БОДЕН “ЗБІГЛО ЛІТО” … 133
Віра БУРКO. ДОСВІД МІГРАНТА У ПОСТКОЛОНІАЛЬНОМУ СВІТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ВІДІАДХАРА НАЙПОЛА “МАГІЧНІ ЗЕРНА”) … 137
Інна ВИХОР. ПОЕТИЧНИЙ ТОПОС МІСТА ТА ЙОГО ТЕМАТИЧНІ РІЗНОВИДИ … 140
Марія БАГРІЙ. ОСОБЛИВОСТІ ЕПІСТОЛЯРНОГО СТИЛЮ ІГОРЯ КОСТЕЦЬКОГО … 144
Юлия БАБИЧ. РОЛЬ ОБРАЗА ЕЛЕНЫ В РАЗВИТИИ СЮЖЕТА РОМАНА Л. УЛИЦКОЙ „КАЗУС КУКОЦКОГО” … 149
Марина ВОЛОЩУК. «ПРИЯТНЫЙ» / «НЕПРИЯТНЫЙ» В ЭПИТЕТНОЙ СИСТЕМЕ РОМАНА Л. ТОЛСТОГО «ВОСКРЕСЕНИЕ» … 152
Олена СПІЧАК. ЕСТЕТИКА ХРОНОТОПА В СОНЕТАХ ШЕКСПІРА … 156
Олександра ЛОТОЦЬКА. ЕЛЕМЕНТИ СКАЗОВИХ ФОРМ ОПОВІДІ У ТВОРАХ О. ГЕНРІ ТА ОСТАПА ВИШНІ … 161
Олена КОЛУПАЄВА. ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТОНІКИ ТА КОМПОЗИЦІЇ АНГЛОМОВНОГО Й УКРАЇНОМОВНОГО СОНЕТА КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ. … 166
Ігор НАБИТОВИЧ. ДИСКУРС МИСТЕЦТВА-ЯК-SACRUM У РОМАНІ ГЕРМАНА ГЕССЕ “СТЕПОВИЙ ВОВК” … 171
Уляна ФАРИНА. КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ «A MOON FOR THE MISBEGOTTEN» Ю. О’НІЛА … 177
Тетяна ЧЕПУРНЯК. СПОГАДИ ЯК КОД АВТОРСЬКОГО МИСЛЕННЯ В ПОЕЗІЯХ У ПРОЗІ Ю. ТАРНАВСЬКОГО … 182
Надія ЧАСТАКОВА. КОНЦЕПЦІЯ ГЕРОЯ У НАУКОВО-КРИТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ І.ДЗЮБИ … 187
Світлана БАРТІШ. КУЛЬТУРНІ МОДЕЛІ КОНЦЕПТУ «МАТЕРИНСТВО» ТА СПОСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У ДИТЯЧІЙ ПОЕЗІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ МАРІЙКИ ПІДГІРЯНКИ) … 192
Інна БАРЧИШИНА. ХІАЗМАТИЧНІ ЕПІТЕТНІ СТРУКТУРИ У ВІРШАХ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ М. ВОЛОШИНА ТА В. СВІДЗІНСЬКОГО … 197

РЕЦЕНЗІЇ
Мар’яна ЛАНОВИК. НА РОЗДОРІЖЖІ КАМЕРТОНА … 202
Орися ГАЧКО «ФІЛОСОФИ В ОБІЙМАХ БУРІ» … 206

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ … 209
Що ще подивитися