Інформація Коментарі (0)
№27
№27 - «Studia methodologica»
Альманах
Написано: 2009 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:48

Завантажити:

PDF
Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті / Укладачі Панцьо С.Є., Cвистун Н.О. // Studia methodologica. – Випуск 27. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2009. – 158 с.
ISBN 978-966-07-1505-9
Павло ГРИЦЕНКО (Київ). CARPATO-BALKANICA. 2. УКРАЇНСЬКО-ХОРВАТСЬКІ ПАРАЛЕЛІ НА КАРТАХ ЗАГАЛЬНОСЛОВ’ЯНСЬКОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО АТЛАСУ … 5

ЛЕМКІВСЬКИЙ ДІАЛЕКТ: ФОНЕТИКА, ЛЕКСИКА, ФРАЗЕОЛОГІЯ
Лев ПОЛЮГА (Львів). ПИСЕМНІ ПАМ'ЯТКИ ЛЕМКІВЩИНИ – ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ … 13
Михайло ЛЕСІВ (Люблін, Республіка Польща). ОСНОВНІ ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ЛЕМКІВСЬКИХ ГОВІРОК … 15
Катерина ГЛУХОВЦЕВА (Луганськ). ВІДОБРАЖЕННЯ МІФОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ УКРАЇНЦІВ В ОБРЯДІ „ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ” … 29
Мадіна АЛЕКСЄЄВА (Москва). ЛЕКСИЧНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ В ПЕРЕСЕЛЕНСЬКИХ ЛЕМКІВСЬКИХ ГОВІРКАХ В УКРАЇНІ … 32
Тетяна ВІЛЬЧИНСЬКА (Тернопіль). КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ САКРАЛЬНОГО ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ПРАЛЕМКІВСЬКОГО СВІТУ У ПОЕТИЦІ Б.-І. АНТОНИЧА … 38
Людмила ВАКАРЮК (Тернопіль). ОБРАЗНО-СИМВОЛІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЕМКІВСЬКОЇ ПІСНІ ПРО КОХАННЯ … 43
Мар’ян СКАБ, Анна ХУСНУТДІНОВ (Чернівці). ЗМІНИ У ВOКАЛІЧНІЙ СИСТЕМІ ГОВІРКИ ЖИТЕЛІВ ШЛЯХТОВСЬКОЇ РУСІ, ПЕРЕСЕЛЕНИХ НА ТЕРНОПІЛЛЯ … 49
Галина СТУПІНСЬКА (Тернопіль). СВОЄРІДНІСТЬ АД'ЄКТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ СИНОНІМІВ ЛЕМКІВСЬКОГО ГОВОРУ … 54
Наталя КОВАЛЕНКО (Кам’янець-Подільський). ДІАЛЕКТИЗМИ У СКЛАДІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ (НА МАТЕРІАЛІ ПОДІЛЬСЬКИХ І ЛЕМКІВСЬКИХ ГОВІРОК) … 57
Євген ПИЛИПЕНКО (Умань). ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОВІРКИ СЕЛИЩА СТЕБЛІВ У КОНТЕКСТІ СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКОГО ДІАЛЕКТУ: РЕФЛЕКСАЦІЯ ПРАСЛОВ’ЯНСЬКИХ ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ … 61
Мирослава ГНАТЮК (Львів). РЕАЛІЗАЦІЯ ФОНЕМИ /Ы/ В ПІВНІЧНОЛЕМКІВСЬКИХ ПЕРЕСЕЛЕНСЬКИХ ГОВІРКАХ … 66

ЛЕМКІВСЬКИЙ ДІАЛЕКТ У ГРАМАТИЧНОМУ АСПЕКТІ
Григорій АРКУШИН (Луцьк). НАЗВИ ОСІБ ІЗ СУФІКСОМ -ІСТ-А У ЛЕМКІВСЬКИХ ГОВІРКАХ … 71
Стефанія ПАНЦЬО (Тернопіль). ПРЕФІКСАЛЬНЕ ТА ПРЕФІКСАЛЬНО-СУФІКСАЛЬНЕ ТВОРЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У ЛЕМКІВСЬКОМУ ГОВОРІ … 75
Ольга КРОВИЦЬКА (Львів). ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗВЕРТАННЯ У ЛЕМКІВСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСНЯХ … 83
Михайло КОВАЛЬЧУК (Коломия). ЛЕМКІВСЬКІ ТА НАДДНІСТРЯНСЬКІ ДІАЛЕКТНІ ОЗНАКИ ІНДИКАТИВНОЇ ДІЄСЛІВНОЇ ПАРАДИГМИ У ГОВІРЦІ СЕЛА ГЛИБОКА НА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНІ … 86
Борис КОВАЛЕНКО (Кам’янець-Подільський). ДЕЯКІ МОРФОЛОГІЧНІ РИСИ ПОДІЛЬСЬКОГО ГОВОРУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ “ЛЮБОРАЦЬКІ” А. СВИДНИЦЬКОГО) … 89
Наталія ЦИМБАЛ (Умань). АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДІАЛЕКТНОГО СЛОВА … 92
Марина ДЕЛЮСТО (Ізмаїл). ПРИЙМЕННИКИ У ДІАЛЕКТНОМУ ТЕКСТІ … 96
Руслана ЗІНЧУК (Луцьк). ЛЕМКІВСЬКО-ЗАХІДНОПОЛІСЬКІ ПАРАЛЕЛІ В СИСТЕМІ ІМЕННИКОВОЇ СЛОВОЗМІНИ … 100
Олена ЮСІКОВА (Київ). ДО ПИТАННЯ АТРИБУТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ДИНАМІЧНИХ СЕМ У СТРУКТУРІ НАЗВ (НА МАТЕРІАЛІ ГОВІРОК ЗАКАРПАТТЯ) … 105

ЛЕМКІВСЬКИЙ ДІАЛЕКТ В ОНОМАСТИЧНОМУ АСПЕКТІ
Наталія ЛІСНЯК (Тернопіль). МІКРОТОПОНІМІЯ ГРУПИ СІЛ ЛЕМКІВЩИНИ … 109
Ніна СВИСТУН (Тернопіль). СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІМЕН В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСНЯХ З ЛЕМКІВЩИНИ … 112
Наталія ШУЛЬСЬКА (Луцьк). ЛЕМКІВСЬКІ ВІДАПЕЛЯТИВНІ ПРІЗВИЩА, СПІВВІДНОСНІ ІЗ ЗАХІДНОПОЛІСЬКИМИ ПРІЗВИСЬКАМИ … 116
Марія НАЛИВАЙКО (Тернопіль). СУЧАСНІ ПРІЗВИСЬКА ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ З ЛЕМКІВЩИНИ … 119

ЛЕМКІВСЬКИЙ ДІАЛЕКТ У ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТІ
Зіновій БИЧКО (Львів). ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИКИ НАДДНІСТРЯНСЬКОГО І ЛЕМКІВСЬКОГО ГОВОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ … 124
Людмила ЧИРУК (Луцьк). ЛЕМКІВСЬКО-ЗАХІДНОПОЛІСЬКІ ЕНТОМОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ … 126
Наталія ХІБЕБА (Львів). БОЙКІВСЬКО-ЛЕМКІВСЬКІ ПАРАЛЕЛІ У ВЕСІЛЬНІЙ ЛЕКСИЦІ … 129
Ольга ЖВАВА (Миколаїв). ЛЕКСИКА ПОХОВАЛЬНОГО ОБРЯДУ У ГОВІРКАХ НАДДНІСТРЯНСЬКО-БУКОВИНСЬКО-ПОДІЛЬСЬКОГО СУМІЖЖЯ … 135
Марина ТКАЧУК (Київ). ЛЕКСИЧНА РЕМОТИВАЦІЯ БОТАНІЧНОЇ ЛЕКСИКИ В ЧОРНОБИЛЬСЬКИХ ГОВІРКАХ … 140
Інна ГОРОФ’ЯНЮК (Вінниця). НАЗВИ ГАЛІНСОГИ ДРІБРОЦВІТНОЇ (GALINSOGA PARVIFLORA CAV.) У ГОВІРКАХ ЦЕНТРАЛЬНОПОДІЛЬСЬКОГО АРЕАЛУ … 145
Ганна КРАЄВСЬКА (Вінниця). ЛЕКСИКА НАРОДНИХ РЕМЕСЕЛ ПОДІЛЛЯ В КОНТЕКСТІ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ДІАЛЕКТУ … 151

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ … 155
УМОВИ ПРИЙОМУ МАТЕРІАЛІВ ДО АЛЬМАНАХУ … 157
Що ще подивитися