Інформація Коментарі (0)
№13
№13 - «Studia methodologica»
Альманах
Написано: 2003 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:50

Завантажити:

PDF
МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ
М. Лабащук (Тернополь). Природная условность имени … 3
С. Федак (Київ). Склад та граматична структура прислівників у стародруках Почаївської лаври XVIII ст. … 11
Д. Будняк (Кельце). Етнічна самосвідомість як колективне уявлення щодо єдності території, спільноти мови, походження … 20
І. Жагаляк (Івано-Франківськ). Семантичні особливості інтер’єктивів … 26
Т.Вільчинська (Тернопіль). Функціональне навантаження вигуків у віршованих творах Богдана Лепкого … 34
А. Глотов, Н. Гуляйгродская (Тернополь). Проблема употребления табуированной лексики в тексте художественного произведения … 38
Л. Вакарюк (Тернополь). К вопросу о типологии сравнений … 44
Л. Загородня (Тернопіль). Особливості перекладу часових форм англійських іменників українською мовою у дистрибутивному контексті … 52

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Т. Наливайко (Днепропетровск). Поэтика названия «школа скандала» Р.Б.Шеридана. Коммуникация текста пьесы с историко-культурной действительностью … 58
І. Безродних (Дніпропетровськ). До проблеми стильової манери поезії рококо (лірика англійських "кавалерів") … 65
Г. Чумак (Тернопіль). Культорологічна концепція Т.С.Еліота … 72
О. Папуша (Тернопіль). Show must go on, або про механізм еквівалентності в дитячій літературі … 82
О. Костецька (Тернопіль). Генологічна свідомість письменника як підсистема естетичної свідомості автора … 94
О. Киченко (Черкаси). Міфопоетична складова постмодерністського роману (типове і архетипове як смислові чинники художнього твору) … 101
Л. Біловус (Тернопіль). Інтертекстуальні виміри міжлітературного діалогу Рільке — Бажан — Стус (на епістолярному матеріалі) … 106
Л. Кравченко (Дрогобич). Святослав Гординський. Три переклади з Р.М. Рільке … 111
Г. Осадко (Тернопіль). Образи-символи у збірці П.Тичини «Сонячні кларнети» … 116
Г. Луцик (Івано-Франківськ). Художня рецепція образу Франка у творах Дениса Лукіяновича … 124
В. Сердюченко (Львов). Гоголь как человек и как писатель. Антропологический диагноз … 131
Л. Полякова (Львов). В.Набоков как истолкователь Н.Гоголя … 134
К.Танчин (Львів). Щоденник як парадоксальне відображення умовчання … 139
О. Стоколос-Ворончук (Львів). Євреї у рецепції української гумористичної традиції: проблема уснопоетичних джерел … 146

ПОВІДОМЛЕННЯ
Зд. Матыушова (Ческе-Будеёвице). Следы в душе и в жизни (памяти Евгения Носова) … 151
Е. Локонова (Тернополь). «Я куплю тебе лубков, дам гороху и бобов» (О лексикосемантическом своеобразии сказки П.П. Ершова «Конек-горбунок») … 154
Що ще подивитися