Інформація Коментарі (0)
№09
№09 - «Studia methodologica»
Альманах
Написано: 2001 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:52

Завантажити:

PDF
Черговий, дев’ятий, випуск альманаху присвячено проблемам сучасних гуманітарних наук. Особлива увага приділяється розгляду методології гуманітарного дослідження на сучасному етапі їх розвитку. Вміщено також роботи, присвячені окремим філологічним та філософським проблемам.
Для мовознавців, літературознавців, філософів, дослідників у галузі методології гуманітарного знання та всіх, хто цікавиться проблемами сучасних гуманітарних наук.

Studia methodologica. Випуск 9. – Тернопіль: 2001. – 79 с.
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ
М.Братасюк (Тернопіль). До питання методологічних засад сучасної філософії аналізу ... 3
М.Лабащук (Тернопіль). Диференційно-синтетичний підхід (функціоналізм) у психолінгвістиці ... 7
О.Лещак (Тернополь). О методе, методологии и методологических основаниях функционального прагматизма в лингвистике ... 11

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Г.Дядюра (Черкаси). Образність у науковому стилі (два підходи до однієї проблеми) ... 20

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ
А.Юдин (Киев). Игра словами (художественная организация эссе А.Битова) ... 32

ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ
МОВОЗНАВЧI СТУДІЇ
Н.Ашиток (Київ). Моделі творення багатозначних слів ... 38
Е.Захарчук (Київ). Заимствования из английского языка в терминологию предпринимательства ... 41
О.Ємець (Хмельницький). Роль концептуальних метафор у створенні авторської картини світу ... 45
Т.Сергунина (Тернополь). Механизм создания поверхностного уровня интеграции текста ... 49
В.Вакарюк, Л.Вакарюк (Тернополь). Сущность сравнения как лингвистического явления ... 54

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ
А.Мережинская (Киев). Тема власти в русской постмодернистской прозе (десакрализация образов “диссидента”, “пророка”, “классика”) ... 58
Т.Полевая (Севастополь). Использование творчества Н.Гумилева во внеклассной воспитательной работе... 63
А.Глотов (Тернополь). Sacrum наизнанку ... 68
Z.Matyusova (Ceske Budejovice). Neodvata bolest navratu (o valecne proze Viktora Astafjeva) ... 71

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ
Ф.Пустова (Донецьк). Науково-методичний посібник нової якості ... 75
Що ще подивитися