Інформація Коментарі (0)
Нариси до історії української фольклористики
Нариси до історії української фольклористики - Ярослав Гарасим
Підручник
Написано: 2009 року
Твір додано: 21-10-2021, 14:30

Завантажити:

PDF
Гарасим Я. І.
Нариси до історії української фольклористики: Навч. посіб.— К.: Знання, 2009.— 301 с.

У посібнику висвітлено наукові аспекти фольклористичного доробку найчільніших дослідників усної словесної творчості: М. Максимовича, О. Бодянського, П. Куліша, М. Костомарова, О. Потебні, М. Драгоманова, І. Франка, М. Грушевського, Ф. Колесси та І. Денисюка, з’ясовано коло порушуваних авторами проблем, напрямок їхньої дослідницької візії, методичний арсенал, теоретичні висновки тощо. Характеристику методологічних пошуків українських фольклористів XIX—XX ст. здійснено з урахуванням історіографічного досвіду попередників та з залученням інших праць, присвячених історії української фольклористики.
Для студентів філологічних спеціальностей і викладачів вищих навчальних закладів, дослідників усної народної словесності та всіх, кого зацікавить курс історії української фольклористики.
Що ще подивитися