Інформація Коментарі (0)
№35
№35 - «Studia methodologica»
Альманах
Написано: 2013 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:44

Завантажити:

PDF
Поетика лірики: Збірник наукових праць пам’яті доктора філологічних наук, професора Тетяни Волкової / Упорядник І. Папуша // Studia methodologica. — Вип. 35. — Тернопіль: ТНПУ, 2013. — 242 с.
ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ … 6
АВТОБИОГРАФИЯ … 7
БІБЛІОГРАФІЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПРОФЕСОРА ТЕТЯНИ ВОЛКОВОЇ … 7
КЕРУВАННЯ ДИСЕРТАЦІЯМИ … 9
ОПОНУВАННЯ ДИСЕРТАЦІЙ … 10
IN MEMORIAM … 10
Татьяна Волкова. ПРОБЛЕМА ЖАНРА В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ … 13

ПОЕТИКА ЛІРИКИ
Микола Ткачук. МІЖСУБ’ЄКТНІ МОДУСИ ЛІРИКИ БОГДАНА ЛЕПКОГО … 26
Татьяна Ивашина. МЕТАФОРА ДЖУНГЛЕЙ КАК СПОСОБ ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА В АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ ПЕСЕННОЙ ЛИРИКЕ … 33
Ірина Бєлінська. ФІЛОСОФСЬКА АМПЛІТУДА МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ВІЛЬЯМА БЛЕЙКА … 40
Галина Левченко. МАГІЧНО-МІФОЛОГІЧНИЙ СУБКОД ЛІРИЧНИХ МЕТАТЕКСТІВ ІВАНА ФРАНКА І ЛЕСІ УКРАЇНКИ (КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ) … 44
Оксана Лівіцька. ЕПІТЕТАРІЙ ПОЕМИ Т. ЕЛІОТА “ASH WEDNESDAY” … 50
Світлана Бартіш. ВІДОБРАЖЕННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ІДЕАЛЬНЕ МАТЕРИНСТВО У ПОЕЗІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ КРІСТІАНА ФЕЛІКСА ВАЙСЕ ТА ОЛЕНИ ПЧІЛКИ) … 56
Лилия Корнильева. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА Р. САУТИ В КОНТЕКСТЕ АНГЛИЙСКОГО РОМАНТИЗМА … 61

ТЕОРЕТИЧНІ СТУДІЇ
Михаил Лабащук. КАТЕГОРИЯ КОНЦЕПТА В СОВРЕМЕННОЙ СЕМИОТИКЕ … 68
Оксана Лабащук. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАГМАТИКИ НАТАЛЬНОГО НАРАТИВУ … 77
Олена Гінда. КОЛОМИЙКОВА СТЕРЕОТИПІЯ В ПОЕЗІЯХ УКРАЇНСЬКИХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ В ІТАЛІЇ … 83
Лілія Підгорна. СЛОВ’ЯНСЬКА НАРОДНА ДЕМОНОЛОГІЯ: ПАРАЛЕЛІ, ІНТЕРПРЕТАЦІЇ … 89
Isayeva Parvana Bakirgizi. FROM MYTHOPOETIC STRUCTURE OF A.HAGVERDIYEV’S WORK “THE LETTERS OF KHORTDAN FROM HELL”: TRAVEL MOTIVE TO THE OTHER WORLD … 96
І.В.Куницька. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ МОДЕРНІСТСЬКОГО РОМАНУ … 101
Надія Денисюк. ФІКЦІЙНІСТЬ МИСТЕЦЬКОГО СВІТУ У ПРАЦІ ПЕТЕРА ЛАМАРКА ТА СТЕЙНА ОЛСЕНА “TRUTH, FICTION, AND LITERATURE” … 106
Ірина Горенко. ЗАРОДЖЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРШИХ ОПОВІДЕЙ ЧОРНОШКІРИХ РАБІВ (КІНЕЦЬ ХVІІ СТ. – ПОЧАТОК XVIII СТ.) … 110
Олег Собчук. ЕСТЕТИЧНА ЛОГІКА В ПОВІСТІ МАЙКА ЙОГАНСЕНА «ПОДОРОЖ УЧЕНОГО ДОКТОРА ЛЕОНАРДО…» … 114

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
Галина Варнацька. КОНЦЕПЦІЯ «ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОГО ОСЯЯННЯ» ВІРДЖИНІЇ ВУЛФ … 118
Ірина Плавуцька. РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ В.ТЕКЕРЕЯ В УКРАЇНІ: ЛІТЕРАТУРНИЙ І ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС … 122
Наталія Миколайчук. НОВЕЛА «ПЕРЕВТІЛЕННЯ» ФРАНЦА КАФКИ В ПРОЕКЦІЇ РЕЦЕПТИВНОЇ ЕСТЕТИКИ … 125
Богдана Салюк. ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ МОТИВ ПРАВДИ / НЕПРАВДИ У ПРОЗІ ПРО ДІТЕЙ-БЕШКЕТНИКІВ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАННЯ В. ВИННИЧЕНКА «ФЕДЬКО-ХАЛАМИДНИК» ТА ПОВІСТІ Н. БОДЕН «ЗБІГЛО ЛІТО») … 129
Юлія Плугатарьова. ОСОБЛИВОСТІ ЧАСОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАРАТИВУ РОМАНУ ДЖОРДЖ ЕЛІОТ "АДАМ БІД" … 132
Марина Волощук. НАРОДНО-ПОЭТИЧЕСКИЕ ЭПИТЕТЫ В НАРОДНОМ РАССКАЗЕ «КРЕСТНИК» Л. ТОЛСТОГО (НА МАТЕРИАЛЕ ЭПИТЕТОВ НАРОДНОЙ ЛЕГЕНДЫ «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» И РАССКАЗА Л. ТОЛСТОГО «КРЕСТНИК») … 136
Ольга Царик. ТИПОЛОГІЧНІ ВІДПОВІДНОСТІ У СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПОВІСТЯХ БОГДАНА ЛЕПКОГО ТА ВЛАДИСЛАВА ОРКАНА … 140
Ігор Гаврищак. «ТЕХНІКИ ТІЛА» МАРСЕЛЯ МОССА: ОСНОВНІ ІДЕЇ ТА ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ … 146
Андрій Цяпа. ШАХИ ЗІ СЛОНОВОЇ КІСТКИ В «АМСТЕРДАМІ» ІЕНА МАК’ЮЕНА … 150
Ярина Ясній. ТЕТРАЛОГІЯ СТАНІСЛАВА ВІНЦЕНЗА «НА ВИСОКІЙ ПОЛОНИНІ» У ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ КРИТИЧНІЙ РЕЦЕПЦІЇ … 154
Лідія Єрмак. ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНА РЕЦЕПЦІЯ РОМАНІВ Т. МОРРІСОН «ПІСНЯ СОЛОМОНА» ТА «УЛЮБЛЕНА» … 158
Альона Бойчук. АНАЛІЗ ДИТЯЧОЇ РЕЦЕПЦІЇ МЕТОДОМ АНКЕТУВАННЯ … 164

МОВОЗНАВСТВО ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ
Андрій Шумка, Петро Черник. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНТЕНСИВНОГО КУРСУ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ … 170
Дмитро Котовець. РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ УЧНЯ, ЗАКЛАДЕНОЇ У ШКІЛЬНІЙ ПРОГРАМІ «ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА» (2001 Р.) ЗА РЕДАКЦІЄЮ АКАДЕМІКА Д.В. ЗАТОНСЬКОГО ТА ІНШИХ … 178
Наталія Пасічник. СИМІЛЯТИВНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ ТЕРМІНІВ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ МІСЦЕ, ЧАС ТА ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ … 184
Ольга Когут. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ … 188
Татьяна Сергунина. ОПЫТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА … 193
Галина Чумак. ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ АМЕРИКАНСЬКИХ РЕАЛІЙ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ СТІВЕНА КІНГА … 197
Інга Федькова. ТЕРМІНИ У СКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ЛЕКСИКИ … 201
Ірина Шкіцька. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛІМЕНТІВ-МАНІПУЛЕМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНОСТІ СПІВРОЗМОВНИКА … 205
Антоніна Скрипник. КОНЦЕПТ DIABLE У ФРАНЦУЗЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ … 209
Галина Потапова. МОРФОНОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ ВІДДІЄСЛІВНОГО СЛОВОТВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ СЛОВОТВІРНИХ ГНІЗД … 214
Ольга Кобринец. К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ФРАНГЛЕ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ … 218
Małgorzata Chrobak, Michał Woźniak. SOCJOLOGICZNE UJĘCIE PROBLEMU KŁAMSTWA W POLITYCE … 223
Оксана Новоставська. МОТИВОВАНІСТЬ ФІЛОСОФСЬКИХ ТЕРМІНІВ У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ ІВАНА ФРАНКА … 228

РЕЦЕНЗІЇ
Александр Глотов. В ПОИСКАХ СВОЕГО ЯЗЫКА … 232
Людмила Мироненко. АНГЛІЙСЬКА ЛІРИКА 1900 – 1920-Х РОКІВ: ТРАДИЦІЯ ТА НОВАТОРСТВО ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ ДОСЛІДНИЦІ … 234
Богдан Чуловський. ГАЙНРІХ ФОН КЛЯЙСТ У КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ … 236

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ … 239
Що ще подивитися