Інформація Коментарі (0)
№25
№25 - «Studia methodologica»
Альманах
Написано: 2008 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:49

Завантажити:

PDF
Антропологія літератури: комунікація, мова, тілесність / Укладач Папуша І.В. // Studia methodologica. – Випуск 25. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 326 с.
ISBN 978-966-07-1371-0
АНТРОПОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРИ … 7
ГАЛИНА БАТЮК. ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ У ТВОРЧОСТІ ВІРДЖИНІЇ ВУЛФ: РОМАН «ДО МАЯКА» … 7
ІРИНА БЕСТЮК. ТВОРЧІ ІНТЕНЦІЇ МІФОПОЕТИКИ Й ПАТОПОЕТИКИ НА ПРИКЛАДІ НОВЕЛИ ІВАНА ФРАНКА „МАВКА” … 12
ТЕТЯНА БІДОВАНЕЦЬ. ДРАМАТИЧНА ПОЕМА «СОЛОВЕЙКО-СОЛЬВЕЙГ» ІВАНА ДРАЧА КРІЗЬ ПРИЗМУ АНАЛІТИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ … 16
ОЛЕНА БІДЮК. ПСИХОАНАЛІЗ СНОВИДІНЬ: ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ПРОЕКЦІЯ … 21
ТЕТЯНА БІЛЯШЕВИЧ. ІНШИЙ У ТВОРЧОСТІ А КАМЮ: ОГЛЯД НАУКОВО-КРИТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ … 25
ОЛЕГ БОДНАР. ДЕФОРМАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ТОТАЛІТАРНОЇ СИСТЕМИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДЖОРДЖА ОРУЕЛЛА “1984”) … 30
ВАЛЕРІЙ БОРЕНКО. АНТРОПОЛОГІЧНІ РЕМАРКИ РОЖЕ МАРТЕН ДЮ ГАРА: АСПЕКТ МОДИФІКАЦІЇ ОБРАЗУ ЛІТЕРАТУРНОГО ГЕРОЯ … 33
СВІТЛАНА БОРОДІЦА. ПСИХОЛОГІЯ “КРИЗОВИХ СТАНІВ” У РОМАНІ-ЕПОПЕЇ “СЕСТРИ РІЧИНСЬКІ” І. ВІЛЬДЕ … 39
СВІТЛАНА БОРТНИК. АВТОІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ У МІЖТЕКСТОВІЙ КОМУНІКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ П. КАРМАНСЬКОГО) … 44
ІРИНА БУРЛАКОВА. МОДЕРНІЗАЦІЯ КЛАСИЧНОГО КАНОНУ ЯК ВИЯВ ЕСТЕТИЧНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ЮРІЯ КЛЕНА (НА МАТЕРІАЛІ НОВЕЛИ “ЯБЛУКА”) … 49
СВІТЛАНА ВИШНЕВСЬКА-ПИЛИПИШИН. АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА В РОСІЙСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХІХ СТ. (НА ЕТНОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛАХ) … 54
ОЛЕКСАНДРА ВІСИЧ. ЖАНР ЯК ПРОЕКЦІЯ ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ … 59
ОЛЬГА ВОЗНЮК. СТЕРЕОТИП ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ВІЗІЇ ІНШОГО … 62
ГАЛИНА ВОЛОЩУК. АВТОБІОГРАФІЗМ ПОВІСТІ “ХРИЗАНТЕМИ” УЛЯНИ КРАВЧЕНКО: ЕТНІЧНІ ПРОЕКЦІЇ ТА ПРИЙОМИ ВИРАЖЕННЯ … 66
НАДІЯ ГАВРИЛЮК. ХУДОЖНЄ ВИРАЖЕННЯ САМОТНОСТІ В ПОЕЗІЇ К. ХХ – П. ХХІ СТ. … 72
АНДРІЙ ГУРДУЗ. КОМПЛЕКС МІНОТАВРА В РОМАНІ СТЕЛА ПАВЛОУ “ТРОЯНСЬКИЙ КІНЬ”: АСОЦІАТИВНА МОДЕЛЬ … 77
ОЛЬГА ДОВБУШ. АНТРОПОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ «МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ» (НА ПРИКЛАДІ “OLIVER’S STORY” E.SEGAL) … 81
ІГОР ДРАЧ. «БІОПОЛІТИЧНІ УНІВЕРСАЛІЇ» ЯК ПІДСТАВА АНТРОПОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ РОМАНУ-УТОПІЇ «СОНЯЧНА МАШИНА» В.ВИННИЧЕНКА … 85
ГАЛИНА ДЗИСЬ. МОДЕЛЮВАННЯ «МАЛОГО СВІТУ» В ПРОЗОВІЙ МІНІАТЮРІ ЯК АНТРОПОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА … 89
ІРИНА ЗАВІТАЄВА. АМБІВАЛЕНТНИЙ ХАРАКТЕР ФЕНОМЕНУ ЗАПАХУ У РОМАНІ С. АНДРУХОВИЧ „СЬОМГА” … 94
ЮЛІЯ ЗАПОРОЖЧЕНКО. ГРАНИЧНЕ МИСЛЕННЯ СУЧАСНОГО ГЕРОЯ (ЗА ТВОРАМИ Д.ГОЙОВІ, Ю.АНДРУХОВИЧА, А.СТАСЮКА) … 101
ОЛЕНА КОНОПЛІЦЬКА. АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ГЕРОЯ У ТВОРЧОСТІ БОГДАНА ЛЕПКОГО … 104
НАДІЯ КОЛОШУК. ЕКСТРЕМАЛЬНІ СВІДЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА ПІДСУМКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИВЧЕННЯ ДОКУМЕНТАЛІСТИКИ … 110
СВІТЛАНА КОЧЕРГА. АРХЕТИПНІ МОТИВИ ДОМУ І БЕЗДОМІВ’Я В ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ … 115
СВІТЛАНА КРАВЧЕНКО. АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ПОЛЬСЬКОЇ ПРОРАМОТВОРЧОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ МІЖВОЄННОЇ ДОБИ … 121
ТАРАС КРЕМІНЬ. МІФОПОЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ЛІРИКИ ТАРАСА ФЕДЮКА З ПОГЛЯДУ ЛІТЕРАТУРНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ … 125
ТАМАРА ЛАВРІЄНКО. АНТРОПОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОРАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ЯК НЕОБХІДНОЇ СКЛАДОВОЇ РЕЦЕПЦІЇ НОВЕЛИ Н.ГОТОРНА “GENTLE BOY” … 129
НАТАЛІЯ ЛЕБЕДИНЦЕВА. ЛЮБОВ І ВЛАДА У ПОЕМІ В.СОСЮРИ “МАЗЕПА” … 134
СВІТЛАНА ЛУЦАК. АНТРОПОЛОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ РОСТИСЛАВА ЄНДИКА: ДОМІНАНТИ СИНТЕТИЧНОЇ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО «БУТТЯ В СЛОВІ» … 138
ОКСАНА МЕЛЬНИК. СИМВОЛ АРФИ В АНТРОПОЛОГІЧНІЙ ПРОЕКЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОЗИ МИХАЙЛА ЯЦКОВА) … 145
НАТАЛЯ МЕЛЬНИК. РОЗДУМИ ПРО СЕНС ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ В НОВЕЛІ К.МОСКАЛЬЦЯ «СПОГЛЯДАННЯ ЧЕРЕШНІ» … 153
ОКСАНА НИЧКО. ПОЛІНІЙЦІ У ЖУРНАЛІСТСЬКІЙ ТВОРЧОСТІ ДЖОНА СТЕЙНБЕКА … 155
НАТАЛІЯ ОЛІЙНИК. СВОЕРІДНІСТЬ МЕТРИКО-РИТМІЧНОЇ СТРУКТУРИ І СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕЗІЇ Р.БЕРНСА (НА ПРИКЛАДІ ВІРША Р.БЕРНСА „LINES ABOUT WAR”) … 161
ВАЛЕНТИНА ПАПУШИНА. ПОЛІФОНІЯ РОМАНУ Ф. ДОСТОЄВСЬКОГО «ЗЛОЧИН І КАРА» В АНТРОПОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ ТВОРУ … 164
МАРІЯ ПРИХОДЬКО. ЕСТЕТИКА АПОКРИФА В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ … 168
ТЕТЯНА РОМАНКО. ХУДОЖНЯ ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРЯДУ ІНІЦІАЦІЇ У РОМАНІ ЛЮБКА ДЕРЕША „КУЛЬТ”: СЕМАНТИЧНИЙ І ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ … 172
ЛЮБОВ РОМАНЮК. ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: ДИСКУСІЇ, ПОЛЕМІКИ … 176
ЗОРЯНА РИБЧИНСЬКА. ЧИТАННЯ ПАРТИТУРИ МІФУ: СПРОБА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СОНЯШНИХ КЛАРНЕТІВ ПАВЛА ТИЧИНИ … 181
НАТАЛЯ ТКАЧИК. МІФОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ ПОВІСТІ ГАЛИНИ ПАГУТЯК "ЗАХІД СОНЦЯ В УРОЖІ" … 188
УЛЯНА ФАРИНА. “…БУТИ ЛЮДИНОЮ – ЦЕ ЗНАЧИТЬ ВДАВАТИ ЛЮДИНУ (В.ҐОМБРОВІЧ)”: РОЛЬ МАСКИ В ДРАМАХ ЮДЖИНА О’НІЛА … 193
ОКСАНА ФІЛАТОВА. АВТОР У СИСТЕМІ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИХ ПАРАДИГМ: ҐЕНЕЗА, СТАТУС, ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ … 198
ВІКТОРІЯ ЧОТАРІ. ПСАЛОМ – ДУМА: АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ЖАНРІВ … 203
НАТАЛЯ ЯНУСЬ. РЕЦЕПТИВНА БЕРНСІАНА ЯРОСЛАВА РУДНИЦЬКОГО … 208

АНТРОПОЛОГІЯ ФОЛЬКЛОРУ … 213
ОЛЬГА БЛАШКІВ. МІФИ ТА ФОЛЬКЛОРНІ СИМВОЛИ ЯК МАРКЕРИ ЛІРИЧНО-АПЕЛЯТИВНОЇ СТРУКТУРИ ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ О. ОЛЕСЯ ТА В. Б. ЄЙТСА … 213
ІРИНА БРИЖІЦЬКА. ФОЛЬКЛОРНІ МОТИВИ У ТВОРЧОСТІ МАРУСІ ВОЛЬВАЧІВНИ, МАРІЇ ПРОСКУРІВНИ ТА ТЕТЯНИ СУЛИМИ … 218
ОРИСЯ ГОЛУБЕЦЬ. ТРАНСФОРМАЦІЯ КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВИХ ПІСЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ БЕРЕЖАНСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ) … 222
СВІТЛАНА ЖУРБА. БУТТЯ ЛЮДИНИ ЯК АНТРОПОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО ІНТЕРТЕКСТУ В УКРАЇНСЬКОМУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ РОМАНІ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ … 224
ВІТАЛІЙ КОЗЛОВСЬКИЙ. ЕВОЛЮЦІЯ ПОЕТИЧНОЇ ТА ЕСТЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ НАРОДНИХ ІСТОРИЧНИХ БАЛАД У СВІТЛІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА УКРАЇНІ В XX СТ. … 229
ОКСАНА КУЗЬМЕНКО. ПСИХОЛОГІЯ ПОВЕДІНКИ УКРАЇНЦІВ В НАРОДНИХ ОПОВІДАННЯХ ПРО ПЕРШУ СВІТОВУ ВІЙНУ (ЗА ПОЛЬОВИМИ МАТЕРІАЛАМИ З АРХІВУ В.ГНАТЮКА) … 233
ОКСАНА ЛАБАЩУК. CОМАТИЧНА ДОБУДОВА НОВОНАРОДЖЕНОГО: СПРОБА АНТРОПОЛОГІЧНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТУ … 236
НАДІЯ ПАСТУХ. ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ В ЗОНАХ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ПОГРАНИЧЧЯ … 242
ОЛЬГА ХАРЧИШИН. СПЕЦИФІКА І ПЕРСПЕКТИВИ ФОЛЬКЛОРИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО МІСТА … 245
МАРІЯ ЧІКАРЬКОВА. ФІЛОСОФСЬКА КОНЦЕПЦІЯ «МОЛОТУ НА ВІДЬОМ» … 248
ОКСАНА ЯТИЩУК. ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОЛЬКЛОРНОГО ОБРАЗУ ЧОРТА В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ Г.Ф.КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА) … 254

ЛІНГВІСТИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ … 258
ТЕТЯНА БЄЛОБРОВА. ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ АНТРОПОРЕЛЕВАНТНИХ КАТЕГОРІЙ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ … 258
ОЛЬГА ВАЛІГУРА. ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ОЗНАКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВОГО ПРОСТОРУ ДВОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ … 263
ІРИНА ГУМЕНЮК. СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОДИФІКАЦІЇ ВИСЛОВЛЕНЬ З ІНТЕР’ЄКТИВАМИ … 269
ІРИНА ОЛІЙНИК. АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ОЦІНЮВАННЯ ПЕРЕКЛАДУ: ЛІНІЇ ПЕРЕТИНУ «СВОГО» Й «ЧУЖОГО» В УКРАЇНОМОВНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ КАЗОК Р.КІПЛІНГА … 276
ВІКТОРІЯ ПРИХОДЬКО. РЕЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ В АНГЛОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ ПОВІСТІ М. ГОГОЛЯ „ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВАНА КУПАЛА” … 282

ТІЛЕСНА АНТРОПОЛОГІЯ … 287
РОМАН БІЛЯШЕВИЧ. ЖІНОЧИЙ ДОСВІД ТІЛА ЯК ВИРАЖАЛЬНИЙ ЗАСІБ МОВИ БІБЛІЇ … 287
АЛЛА ВІТУШИНСЬКА. ГЕНДЕРНІ ВИМІРИ ЛІТЕРАТУРНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ … 292
ЯНА ГАЛКІНА. ТІЛЕСНІСТЬ В «НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ» («ВІДЧУТНІСТЬ» ХУДОЖНІХ СВІТІВ І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО ТА Г. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА) … 294
МАРИНА КОВАЛИК. МАРГІНАЛЬНИЙ АНТРОПОЛОГІЗМ ЖІНОЧОГО ДИСКУРСУ В ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ В. ВИННИЧЕНКА … 297
ВІТАЛІЙ МАРМУРОВ, ПАВЛО ДАВИДОВ. КОХАННЯ, ЯК ОДВІЧНА ЦІННІСТЬ У ТВОРЧОСТІ М.БУЛГАКОВА … 302
ВАЛЕРІЙ ПАНЧЕНКО. АНТРОПОЛОГІЯ СТАТЕВИХ ВЗАЄМИН У РОМАНІ Д.Г.ЛОРЕНСА “КОХАНЕЦЬ ЛЕДІ ЧАТАРЛЕЙ” … 306
ОЛЬГА ПЛАХОТНІК. ВЧИТЕЛЬ І ВЧИТЕЛЬКА: ГЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ ОДНІЄЇ ПРОФЕСІЇ … 310
ЛЮБОВ СЕМЕНЕНКО. АНТРОПОЛОІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МОТИВУ КОХАННЯ В ЛІРИЦІ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ … 316
ЛІЛІЯ ШТОХМАН. АНТРОПОЛОГІЯ НАРАЦІЇ: СТАТЬ, ҐЕНДЕР І СЕКСУАЛЬНІСТЬ В РОМАНІ ДЖЕНЕТ ВІНТЕРСОН „ТАЙНОПИС ПЛОТІ” … 319

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ … 323
УМОВИ ПРИЙОМУ МАТЕРІАЛІВ ДО АЛЬМАНАХУ … 325
Що ще подивитися