Інформація Коментарі (0)
№23
№23 - «Studia methodologica»
Альманах
Написано: 2008 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:49

Завантажити:

PDF
Studia methodologica. — Вип. 23. — Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. — 164 с.
ISBN 978-966-07-1123-5
МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Наталья БЕЛОУС. СЕМИОТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КОНФЛИКТНОГО ДИСКУРСА … 5
Ольга ВАЛІГУРА. ФОНЕТИЧНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ У КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ … 10
Роман ВАСЬКО. СТАНОВЛЕННЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ КОНСОНАНТИЗМУ ДАВНЬОГЕРМАНСЬКИХ МОВ … 15
Любов ШНУРОВСЬКА. БІЛІНГВІЗМ ЯК УМОВА ВИНИКНЕННЯ ПРОСОДИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ … 23
Рената ДЕЛЕВСКА. СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА ЯЗЫКОВЫХ КЛИШЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ … 26

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Оксана ДИРИБАЛО. «УКРАЇНСЬКИЙ СВІТ» ЮЛІУША СЛОВАЦЬКОГО У ПИСЬМЕННИЦЬКОМУ КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ … 33
Світлана КОЧЕРГА. СПРОБА СЕМІОТИЧНОГО АНАЛІЗУ МОТИВУ КУЛЬТУРНОГО «СПАДКУ» В ТЕКСТАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ … 40
Руслана ГАЛИЦЬКА. ЗУСТРІЧНІ ТЯЖІННЯ У ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНСТВА ІІ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: НОСІЇ, ОСЕРЕДКИ, ПАРАДИГМИ … 45
Наталя КОШІЛЬ. РОЛЬ МІЖЛІТЕРАТУРНОЇ РЕЦЕПЦІЇ У КУЛЬТУРНОМУ ДІАЛОЗІ УКРАЇНИ І США У ХХ СТОЛІТТІ (НА ПРИКЛАДІ ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ КАРЛА СЕНДБЕРГА) … 48
Олена КОЗЛІТІНА. СЕМІОТИЧНА ПРИРОДА ОБРАЗНОГО СВІТУ В ПОЕЗІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ТАЄМНИЙ ДАР» … 52
Денис ЧИК. ПОЕТИКА ПРОСТОРУ В ТВОРЧОСТІ Г. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА, О. ҐОЛДСМІТА, С. РІЧАРДСОНА ТА Л. СТЕРНА … 56
Оксана НИЧКО. ПАРИЖ ТА ПАРИЖАНИ У ЖУРНАЛІСТСЬКІЙ ТВОРЧОСТІ ДЖОНА СТЕЙНБЕКА … 60
Людмила СОБЧУК. АНГЛОМОВНІ ВЕРСІЇ З ХУДОЖНЬОГО СВІТУ М.ВІНГРАНОВСЬКОГО (НА МАТЕРІАЛІ НОВЕЛИ «БІЛІ КВІТИ») … 68
Ольга БОДНАР. ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МАЛОЇ ПРОЗИ ВІЛЬЯМА ФОЛКНЕРA … 72
Алла КАЛИТА, Лариса ТАРАНЕНКО. ГЕНЕЗИС ЖАНРІВ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ … 77
Ірина ЯРЕМЧУК. БУТИ ЧИ НЕ БУТИ: ДОСВІД ТОТАЛІТАРИЗМУ ІВАНА БАГРЯНОГО … 81
Лідія МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА. НАРАТИВНИЙ ФОРМАТ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ … 86
Катажина СОБЯНЕК. ОБРАЗ ЦИВИЛИЗАЦИИ ВО ВЛАСТИ ТОТАЛИТАРИЗМА В АНТИУТОПИИ ЕВГЕНИЯ ЗАМЯТИНА «МЫ» И ЕГО РЕАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ В НАСТОЯЩЕМ МИРЕ … 91
Валерій ПАНЧЕНКО. ЕВОЛЮЦІЯ ЖІНОЧОЇ СЕКСУАЛЬНОСТІ В РОМАНІ Д.Г. ЛОУРЕНСА «КОХАНЕЦЬ ЛЕДІ ЧАТЕРЛЕЙ» … 95
Tetiana ROMANKO. «ROCZNIKI NAJMLODSZE»: MIROSLAW NACHACZ W KONTESCIE WSPOLCZESNEJ LITERATURY POLSKIEJ … 100
Михайло КАЛІНІЧЕНКО. АВТОРСЬКІ МІФИ ТА СТРАТЕГІЇ ТЕКСТУ У РОМАНАХ «МОБІ ДІК» Г.МЕЛВІЛЛА ТА «ЗЛОЧИН І КАРА» Ф.М.ДОСТОЄВСЬКОГО … 106
Артем ЗАХАРЧЕНКО. МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ НОВИХ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ МЕДІА-МИСТЕЦТВ … 112
МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОГО МЕТОДОЛОГІЧНОГО СИМПОЗІУМУ «ОБ’ЄКТ І СУБ’ЄКТ ГУМАНІТАРНОГО ПІЗНАННЯ» Оксана ПРОСЯНИК. К ПРОБЛЕМЕ ИСТОРИИ ИЗДАНИЯ СОССЮРОВСКИХ ТЕКСТОВ … 119
Jozef KOSSECKI. ANALIZA FUNKCJI SOCJOZNACZENIA PEWNEGO TERMINU KLUCZOWEGO DLA BADANIA STRUKTURY SYSTEMOW STEROWANIA SPOLECZNEGO … 123
Наталья СЕРГЕЕВА. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИКИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА (на материале концепта ум в русской языковой картине мира) … 128
Александр ВОЛКОВИНСКИЙ. АЛЛИТЕРАЦИОННЫЙ ЭПИТЕТ В СВЕТЕ УЧЕНИЯ Ф. ДЕ СОССЮРА О ДВУСТОРОННОСТИ ЗНАКА … 136
Михайло ЛАБАЩУК. СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ ІДІОЛЕКТУ, СУРЖИКУ ТА ПОЛІГЛОСІЇ … 141
Дарья БАРАШЕВА. РЕЛЕВАНТНОСТЬ ТРИАДЫ СМЫСЛ-ЗНАЧЕНИЕ-ЗНАЧИМОСТЬ В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕК-МИР … 148

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ
Олег ЛЕЩАК. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МОДЕЛИ ТЕКСТА (рецензия на монографию В. И. Заики «Очерки по теории художественной речи», Великий Новгород, 2006) … 154
Елеонора ШЕСТАКОВА. УКРАЇНСЬКА ПОЛЕМІЧНО-ПУБЛІЦИСТИЧНА ПРОЗА КІНЦЯ XVI – ПОЧАТКУ XVII СТ. У КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (Н.М. Поплавська. Полемісти. Риторика. Переконування (Українська полемічно-публіцистична проза кінця XVI – початку XVII ст.). Монографія. – Тернопіль: ТНПУ, 2007. – 379 с.) … 158
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ … 162
УМОВИ ПРИЙОМУ МАТЕРІАЛІВ ДО АЛЬМАНАХУ … 163
Що ще подивитися