Інформація Коментарі (0)
№17
№17 - «Studia methodologica»
Альманах
Написано: 2006 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:50

Завантажити:

PDF
Studia methodologica. Вип. 17. — Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2006. — 200 с.
ISBN 966-07-0234-5
МЕТОДОЛОГІЧНІ СТУДІЇ
Józef Kossecki (Warszawa). Znaczenie relacji prawdy do ideologii dla społecznych procesów poznawczych … 4
Marcin Preyzner (Kielce). Poszukiwanie racjonalizacji kompetencji językoznawczej.
… Kognitywne językoznawstwo tekstów językoznawczych … 10
Ришард Стефанський (Кельце). Модель людини у філософії французького Просвітництва … 28
Адам Замойський (Кельце). Channeling. Ренесанс спіритизму … 32
Олег Лещак (Кельце). Методология функционального прагматизма и структурно-функциональная лингвистика. Попытка демифологизации взглядов И. Канта, В. Джемса и Ф. Де Соссюра … 41
Александр Глотов (Тернополь). Национальный гимн как фактор формирования национального сознания … 71
Виталий Даренский (Киев). И.Кант и “философия диалога”: парадоксы преемственности … 75

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Ольга Валігура (Тернопіль). Когнітивні аспекти просодичної інтерференції … 83
Светлана Лещак (Кельце). Семантика языковых клише (на материале русского языка) … 87
Лариса Адонина (Севастополь). Ассоциативное поле концепта женщина в языковом сознании: гендерный аспект … 94
Ольга Фисенко (Севастополь). Модель концепта гроза в обыденном сознании носителей русского языка … 101
Юрий Ситько (Севастополь). Методологические взгляды А.А. Потебни … 111
Ljubow Tschotyrbok (Ternopil). Arbeit am literarischen Text … 123

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Ольга Шильникова (Волгоград). Философско-эстетический дискурс литературной критики: структурно-функциональный аспект … 126
Виталий Смертин (Тернополь). Художественный образ и ноосфера … 137
Андрій Цяпа (Тернопіль). Авторитет автографа і автобіографа (У. Самчук, Е. Канетті, Й.В. Ґете) … 141
I ryna Pl avut ska (Ternopil). To the problem of translation of the W.M. Thackeray’s novel “Vanity Fair” into the Slavic languages … 145
Lidia Mazur – Mierzwa (Kielce ). O tłumaczeniupieśni „Modlitwa” B. Okudżawy na język polski i francuski … 149
Ігор Гаврищак (Тернопіль). Проблема творця і творчості у середньовічній літературі … 154
Сергій Музика (Тернопіль). Василь Барка: творчість як сакральна дія … 156
Татьяна Назарова (Волгоград). Полемика о художественном познании в журналистике 1870-х годов … 158
Юрій Завадський (Тернопіль). Aвтор і читач гіпертекстового "story" і поетичного "concretism" … 164
Світлана Бородіца (Тернопіль). Жанрова структура роману “Апостол черні” О. Кобилянської … 169
Ірина Коханська (Кременець). Жіночі персонажі роману Е. Хемінгвея “По кому подзвін” у рецепції американської критики … 173
Tatiana Kwiatkowska, Margarita Nadel-Czerwińska (Kielce). Semantyka przestrzeni gór w polskiej bajce … 186
Алла Сем’янів (Тернопіль). Екзистенційні виміри творчості Василя Стуса … 192
Марія Дем’янюк (Хмельницький). До проблеми функціонування внутрішнього монологічного мовлення в літературному тексті … 196
Що ще подивитися