Інформація Коментарі (0)
№14
№14 - «Studia methodologica»
Альманах
Написано: 2004 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:50

Завантажити:

PDF
У 14 випуску альманаха публікуються вибрані матеріали І кримської міжнародної методологічної конференції «Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання» (Розділ «Методологічні студії»), а також статті з мовознавства та літературознавства.

Studia methodologica. — Тернопіль: ТДПУ, 2004. — Вип. 14. — 200 с.
МЕТОДОЛОГІЧНІ СТУДІЇ
О.Лещак (Кельце). Функционально-прагматическая эпистемология: понятия значимости и ценности … 4
J.Kossecki (Kielcе). Metajęzyk nauki w świetle cybernetyki … 10
M.Preyzner (Kielcе). Piękno a tekst i pragmatyka - znaczenia drugiej warstwy (może w miłości) … 20
М.Лабащук (Лодзь). Гуманитарный смысл: термин или свободное словосочетание? … 22
Ю.Дорофеев (Симферополь). Текст как объект исследования в гуманитарных науках: функциональный подход … 28
В.Драган (Горловка). Логико-референционные герменевтические ситуации … 31

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ
С.Лещак (Кельце). Проблема подачи языковых клише в словарях разного типа (из опыта русско-польских языковых отношений) … 37
М.Лабащук, Р.Делевска (Лодзь). Усечение как способ словообразования … 62

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ
А.Глотов (Тернополь). Круг чтения: век двадцатый … 68
F.Všetička (Olomouc, Čechy). Román F. X. Šaldy … 115
Л.Кравченко (Дрогобич). Ліричний герой Р.М.Рільке (до проблеми суб’єктивного синкретизму) … 121
Л.Мазур-Межва (Кельце). Концепт «судьба» в поэтическом творчестве Б.Ш. Окуджавы … 131
М.Нагірний (Чернівці). Американська ґулліверіада без Ґуллівера … 139
О.Папуша (Тернопіль) Тривалість розповіді і форми наративного руху в творах для дітей … 146
Г.Осадко (Тернопіль). Порівняльний аналіз знакового символу Сонця у поезії П. Карманського і П. Тичини … 153
Х.Стельмах (Львів). Феномен жіночого письма: теорія та практика … 159
М.Василишин (Львів). «Fiktion» і «faktion» у сербській літературі «неореалізму» (на матеріалі прози М. Савича) … 165
І.Зимомря (Донецьк). Універсальність природи кризового стану в романі «Герострати» Емми Андієвської … 170
Г.Василькевич (Львів). Специфіка юріївських пісень як циклу весняної поезії … 185
О.Сулим (Львів). Самостійна робота як один із основних етапів вивчення іноземної мови … 189
М.Зимомря (Дрогобич). Світ духовних змагань, позначений Україною. До 80-річчя від дня народження Анни-Галі Горбач … 193
Нова конференція у Лодзинському університеті … 197
Що ще подивитися