Інформація Коментарі (0)
Топонімічні настанови (для видавців карт та інших видавців)
Топонімічні настанови (для видавців карт та інших видавців) - України Мінекоресурсів
Документ
Написано: 2010 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:42

Завантажити:

DOC
1. РОЗРОБЛЕНО: Державним науково-виробничим підприємством “Картографія” (ДНВП “Картографія”) Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
РОЗРОБНИКИ: І. Руденко (керівник розробки), Н. Сивак, О. Ходзінська, В. Пономаренко, І. Лакейчук

2. ВНЕСЕНО: Державним науково-виробничим підприємством “Картографія” (ДНВП “Картографія”)

3. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 14 травня 2010 року № 43

4. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ
С.
1 Сфера застосування………………………………………………………….... 1
2 Нормативні посилання………………………………………………………... 2
3 Терміни та визначення понять ………………………………………………. 2
4 Загальні положення ……………………………………………...................... 3
5 Українська мова ……………………………………………….……………... 3
5.1 Загальна інформація………………………….………………………….. 3
5.2 Алфавіт ..........................................................................………………… 4
5.3 Загальні принципи вимови ..................…………..…………………….. 5
5.4 Наголос ........................................................................................................ 6
6 Передавання українських географічних назв латиницею ..............................7
7 Правопис українських географічних назв ...................................................... 9
8 Географічні назви мовами національних меншин.........................................16
8.1 Поширеність мов інших народів ..............................................................16
8.2 Російська мова ..........................................................................................16
8.3 Кримсько-татарська мова.........................................................................17
8.4 Угорська мова.............................................................................................19
8.5 Румунська мова ..........................................................................................19
9 Офіційні органи з географічних назв та діяльність зі стандартизації...........20
9.1 Закон України "Про географічні назви"...................................................20
9.2 Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань
географічних назв.................................................................................................21
9.3 Міжвідомча науково-методична рада з питань географічних назв.......21
9.4 Джерела унормованих географічних назв ..............................................22
10 Адміністративно-територіальний устрій України .......................................24
Додаток А Скорочення географічних термінів та інших слів, що вживаються на картах ................................................................................................................40
Додаток Б Глосарій основних географічних термінів та інших слів, що вживаються на картах ........................................................................................48
Додаток В Бібліографія ......................................................................................50