Інформація Коментарі (0)
Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Албанії
Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Албанії - України Мінекоресурсів
Документ
Написано: 2010 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:42

Завантажити:

DOC
1. РОЗРОБЛЕНО: Державним науково-виробничим підприємством “Картографія” (ДНВП “Картографія”) Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
РОЗРОБНИКИ: І. Руденко (керівник розробки), Н. Сивак, В. Пономаренко, О. Ходзінська

2. ВНЕСЕНО: Державним науково-виробничим підприємством “Картографія” (ДНВП “Картографія”)

3. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 17 березня 2010 р. № 28

4. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ
С.
1 Сфера застосування……………………………………………………………1
2 Нормативні посилання………………………………………………………...1
3 Терміни та визначення понять ……………………………………………….2
4 Загальні положення …………………………………………….......................2
5 Правила передачі українською мовою албанських літер та
буквосполучень …………………………………………………….…………….5
6 Наголос …………………………………………….…………………………12
7 Географічні терміни і написання складених назв…….……………………12
8 Традиційні назви ……………………………………..……………………...14
Додаток А Перелік географічних термінів та інших слів, що формують албанську топонімію………………………………………………...................15
Додаток Б Бібліографія……………………………………………………….19