Інформація Коментарі (0)
Правила передачі  українською мовою географічних назв і термінів Бельґії
Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Бельґії - України Мінекоресурсів
Документ
Написано: 2009 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:42

Завантажити:

DOC
1. РОЗРОБЛЕНО: Державним науково-виробничим підприємством “Картографія” (ДНВП “Картографія”) Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
РОЗРОБНИКИ: І. Руденко (керівник розробки), Н. Сивак, О. Ходзінська, В. Пономаренко

2. ВНЕСЕНО: Державним науково-виробничим підприємством “Картографія” (ДНВП “Картографія”)

3. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від ____________ 2009 р. № ____

4. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ
С.
1 Сфера застосування …….1
2 Нормативні посилання …….1
3 Терміни та визначення понять …….2
4 Загальні положення …….2
5 Правила передачі українською мовою географічних
назв і термінів Бельґії …….3
6 Наголос ……4
7 Традиційні назви ……5
Додаток А Додаток А Короткий словник географічних назв Бельґії ……7
Додаток Б Бібліографія …..24