Інформація Коментарі (0)
Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Словенії
Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Словенії - України Мінекоресурсів
Документ
Написано: 2010 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:42

Завантажити:

DOC
1. РОЗРОБЛЕНО: Державним науково-виробничим підприємством “Картографія” (ДНВП “Картографія”) Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
РОЗРОБНИКИ: І. Руденко (керівник розробки), Н. Сивак, В. Пономаренко, О. Ходзінська

2. ВНЕСЕНО: Державним науково-виробничим підприємством “Картографія” (ДНВП “Картографія”)

3. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 17 березня 2010 р. № 29

4. УВЕДЕНО ВПЕРШЕЗМІСТ
С.
1 Сфера застосування…………………………………………………………….1
2 Нормативні посилання………………………………………………………....1
3 Терміни та визначення понять ………………………………………………..2
4 Загальні положення..………………………………………...............................2
5 Правила передачі українською мовою словенських літер та
буквосполучень …………………………………………………….…………….3
6 Наголос …………………………………………….…………………………..8
7 Географічні терміни і написання складених назв…….……………………..8
8 Традиційні назви ……………………………………..……………………...10
Додаток А Перелік географічних термінів та інших слів, що формують словенську топонімію....……………………………………………..................11
Додаток Б Бібліографія……………………………………………………….16