Інформація Коментарі (0)
Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Македонії (колишньої Югославської Республіки Македонія)
Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Македонії (колишньої Югославської Республіки Македонія) - України Мінекоресурсів
Документ
Написано: 2010 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:42

Завантажити:

DOC
1. РОЗРОБЛЕНО: Державним науково-виробничим підприємством “Картографія” (ДНВП “Картографія”) Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
РОЗРОБНИКИ: І. Руденко (керівник розробки), Н. Сивак, О. Ходзінська

2. ВНЕСЕНО: Державним науково-виробничим підприємством “Картографія” (ДНВП “Картографія”)

3. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 17 березня 2010 р. № 30

4. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ
ЗМІСТ
С.
1 Сфера застосування…………………………………………………………….1
2 Нормативні посилання………………………………………………………....2
3 Терміни та визначення понять ………………………………………………..2
4 Загальні положення ……………………………………………........................3
5 Правила передачі українською мовою македонських літер та
буквосполучень …………………………………………………….……………..4
6 Наголос ...…………………………………………….…………………………9
7 Географічні терміни і написання складених назв…….……………………...9
Додаток А Перелік географічних термінів та інших слів, що формують македонську топонімію.………………………………………………………..11
Додаток Б Бібліографія……………………………………………….………..17