Інформація Коментарі (0)
Правила передачі  українською мовою географічних назв і термінів Нідерландів
Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Нідерландів - України Мінекоресурсів
Документ
Написано: 2009 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:42

Завантажити:

DOC

1. РОЗРОБЛЕНО: Державним науково-виробничим підприємством “Картографія” (ДНВП “Картографія”) Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
РОЗРОБНИКИ: І. Руденко (керівник розробки), Н. Сивак, О. Ходзінська

2. ВНЕСЕНО: Державним науково-виробничим підприємством “Картографія” (ДНВП “Картографія”)

3. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від ____________ 2009 р. № ____

4. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ
С.
1 Сфера застосування……………………………………………………………1
2 Нормативні посилання…………………………………………………… 1
3 Терміни та визначення понять ……………………………………………….2
4 Загальні положення …………………………………………….......................2
5 Правила передачі українською мовою нідерландських літер та буквосполучень …………………………………………………….…………….3
6 Наголос …………………………………………….…………………………10
7 Географічні терміни і написання складених назв…….……………………11
8 Традиційні назви ……………………………………..……………………...14
Додаток А Перелік термінів та інших слів, що формують нідерландську топонімію………………………………………………………………………..15
Додаток Б Бібліографія……………………………………………………….18