Інформація Коментарі (0)
№21
№21 - «Studia methodologica»
Альманах
Написано: 2007 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:50

Завантажити:

PDF
Studia methodologica. — Вип. 21. — Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. — с.
ISBN 978-966-07-0995-9
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Наталія ЛОБАС. Карнавалізація літератури як реакція на соціальні кризи в українському та польському міжвоєнні … 4
Мар’яна ЧЕЛЕЦЬКА. Із секретів «поетичного» заголовка Івана Франка … 13
Лідія МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА. Дискурс читача як складова наративної структури літературного твору: перше прочитання тексту … 27
Тарас ДЗИСЬ. Йозеф Рот в українському контексті: романна типологія крізь призму міжлітературної рецепції … 35
Катажина СОБЯНЕК. Творчество Е.И.Замятина глазами польских исследователей … 45
Ганна УЛЮРА. Російська жіноча проза кінця ХХ століття у боротьбі за канон … 52
Наталья ГРИЦАК. Поэзия М.Цветаевой в переводе на украинский язык … 62
Ірина КОХАНСЬКА. Літературна репутація роману E.Хемінгвея «По кому подзвін» в українському літературознавстві на сучасному етапі … 68
Руслана ГАЛИЦЬКА. Перетини шляхів і мистецький синкретизм в овиді баварської школи поетів … 74
Zdenka MATYUSOVA. Genologicke kontury prozaicke tvorby Viktora Astafjeva … 80

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Piotr CZERWINSKI, Anna ZYCH. Nazwy stopni pokrewienstwa i powinowactwa w jezyku polskim i rosyjskim – struktura formalna a znaczenie formacji … 85
Екатерина БОЧКОВСКАЯ. Психосемиотические аспекты номинации в коммуникации (на примере деловой лексики) … 105
Ольга КОНДРАТЬЕВА. Теория «концептуальной метафоры» и ее роль в современных лингвистических исследованиях … 111

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ
Аделя ГРИГОРУК. Рубаї Омеляна Лупула в контексті питомої української літератури … 118
Юрій ЗАВАДСЬКИЙ. Справжній поет, справжня книга (Карпенко О. Сонник для канатоходца. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 96 с.) … 137
Ігор ПАПУША. До методології філософської лірики (Козлик І.В. Теоретичне вивчення філософської лірики і актуальні проблеми сучасного літературознавства. – Івано-Франківськ: Пеліскан, Гостинець, 2007. – 591 с. Наклад 500 прим.) … 138
Відомоcті про авторів … 142
Умови прийому матеріалів до альманаху … 143
Що ще подивитися