Інформація Коментарі (0)
№33
№33 - «Studia methodologica»
Альманах
Написано: 2011 року
Твір додано: 22-10-2021, 15:44

Завантажити:

PDF
Studia methodologica. – Випуск 33. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – 158 с.
ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ
РОМАН КОЗЛОВ. ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНА ЕСТЕТИКА ТА ХРОНОТОПНИЙ АНАЛІЗ … 5
MICHAŁ ŁUCZYŃSKI. METODOLOGICZNE PROBLEMY REKONSTRUKCJI TEKSTOWEJ NA PRZYKŁADZIE PROTOTEKSTU STARORUSKIEGO GRAFFITI … 10
ИГОРЬ ПАПУША. К МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ НАРРАТИВНЫХ ТИПОЛОГИЙ … 13
ІГОР ГАВРИЩАК. МІШЕЛЬ ФУКО: ДИСКУРС ТІЛЕСНОСТІ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ … 18
ЛЕСЯ ДЕМСЬКА-БУДЗУЛЯК. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ В УКРАЇНІ 10-20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ … 22

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ
ЮРИЙ СИТЬКО. К ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЕЙ … 28
IRENEUSZ KIDA. OBJECTIVISATION VIA SUBJECTIVISATION IN ANNOTATED CORPUS LINGUISTICS … 33
ОЛЕКСАНДРА ЛОТОЦЬКА. МІЖКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ ТА ЇХ РОЛЬ В ІНОЗЕМНОМОВНІЙ КОМУНІКАЦІЇ … 36
ІРИНА ГУМОВСЬКА, ЯН КОСТІН. ДЕРИВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ АНГЛІЙСЬКИХ ПРАВНИЧИХ ТЕРМІНІВ В ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ … 40
ЛЕСЯ БІЛОВУС. НАВЧАННЯ МОВИ І ГЕНДЕР … 44
СВІТЛАНА РИБАЧОК. РЕФЕРЕНЦІЙНА СПІВВІДНЕСЕНІСТЬ КОГЕЗІЙНИХ ЗАСОБІВ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ … 50
СУСАННА ПАСІЧНИК, ПЕТРО ЧЕРНИК. ІНТЕГРУВАННЯ ЧИТАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ … 55
ОЛЕНА СЕЛІВАНОВА. МОВНА ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВІЙСЬКОВОГО КЕРІВНИКА ЯК ІСТОРИЧНА НЕОБХІДНІСТЬ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ … 59

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ
НАТАЛІЯ ЛОБАС. ДО ПРОБЛЕМИ АДЕКВАТНОГО СПІВВІДНЕСЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ТА ПОЛЬСЬКИХ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ … 64
ІВАН ЛУЧУК. СОНЕТ І ВЕРЛІБР: ДВА КРИЛА ВЕРСИФІКАЦІЇ … 70
ОЛЕГ СОБЧУК. ФАБУЛЬНО-СЮЖЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ В ДЕТЕКТИВІ (СЕМІОТИЧНИЙ АСПЕКТ) … 84
ОКСАНА ГАЛЬЧУК. АНТИЧНИЙ ІНТЕРТЕКСТ У СИМВОЛІСТСЬКІЙ ПОЕТИЦІ ДМИТРА ЗАГУЛА … 89
АНДРІЙ ЦЯПА. ЕРЛЕНД ЛУ: ФОРЕСТ ҐАМП В ЛІТЕРАТУРІ ПРОПОЗИЦІЇ … 95
СЕРГІЙ КРИВЕНКО. ЖАНРОВО-РОДОВИЙ СИНТЕЗ У ЛІРИЧНІЙ ДРАМІ ІВАНА ФРАНКА «ЗІВ’ЯЛЕ ЛИСТЯ» (НА МАТЕРІАЛІ ІІІ ЖМУТКУ) … 99
ТАРАС ДЗИСЬ. ОСНОВИ СУСПІЛЬНОСТІ ЯК ПАРАДИГМА «СТОВПІВ ДЕРЖАВИ» (НА МАТЕРІАЛАХ РОМАНУ ЙОЗЕФА РОТА «ЙОВ») … 103
ГАЛИНА ЧУМАК. АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ СТРАХУ В ГОТИЧНОМУ РОМАНІ «ДРАКУЛА» БРЕМА СТОКЕРА ТА СПОСОБИ ЙОГО ПЕРЕДАЧІ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ … 107
ІВАННА ЛУЦИШИН. ПРОЦЕС ВЗАЄМОДІЇ ОПОВІДАЧА І ЧИТАЧА У РОМАНІ В. ВИННИЧЕНКА «ЗАПИСКИ КИРПАТОГО МЕФІСТОФЕЛЯ» … 114
ЮЛІЯ ГАЛАН. НАРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ЧИТАЧА У СВІТ ФІКЦІЙНОЇ ДІЙСНОСТІ У РОМАНІ ДЖОРДЖ ЕЛІОТ «САЙЛЕС МАРНЕР» … 119
КСЕНІЯ ЛЕВКІВ. ДЕЩО ПРО «ДІАЛОГ МІЖ СХОДОМ І ЗАХОДОМ» ТА ПОЛІТИКУ: ІРОНІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ У ПРОЗІ СЕРГІЯ ЖАДАНА … 122
ВАЛЕНТИНА МИРОНЮК. РИТМОМЕЛОДИКА ПРОЗОПОЕЗІЙ МАРКА ЧЕРЕМШИНИ … 128
НАТАЛІЯ ПОРОХНЯК. СІМЕЙНА ХРОНІКА «ЛЮБОРАЦЬКІ» А. СВИДНИЦЬКОГО ЯК РОМАН ПРО ЗАНЕПАД РОДУ … 133
МАРІЯ АПАНОВИЧ. ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ МОТИВИ В ІНТИМНІЙ ЛІРИЦІ ГАННИ ЧУБАЧ … 138

РЕЦЕНЗІЇ
МАРІЯ МОКЛИЦЯ. ПОЛЕМІЧНІ ЗАУВАГИ ПРО НОВИЙ ПОСІБНИК ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ … 144
ОРИСЯ ГАЧКО. НОВИЙ ПІДРУЧНИК З КУЛЬТУРОЛОГІЇ … 146
ІГОР ПАВЛЮК. ЗРАЗОК ЗРІЛОГО ПОЕЗІЄЗНАВСТВА … 148
БОГДАН ПАСТУХ. ВИПРОЗОРЕННЯ СЕКРЕТІВ ПОЕТИЧНОГО БУТТЯ … 151
ОЛЕГ ЛЕЩАК. ЕПІТЕТ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРИВІД ДО МЕТОДОЛОГІЧНИХ РОЗВАЖАНЬ … 153
Що ще подивитися